بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 84008882000
نام و نام خانوادگي : نرگس قاسمپور مطلق
عنوان پایان نامه : بررسي گرافيك روزنامه هاي دوره قاجار در گذار از چاپ سنگي به چاپ سربي
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ايرج انواري
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مینا جلیلی غیاثوند ,
چكيده : خلاصه: موضوع تحقيق در اين پژوهش بررسي تطبيقي اصول طراحي گرافيک روزنامه ها در دو تکنيک چاپ سنگي و سربي بوده است. بررسي ها نشان داد، عوامل فني و تکنولوژي صنعت چاپ و نيز عوامل تاريخي و اقتصادي در طراحي موثر بوده اند. نوع چاپ در برخي موارد به بهتر شدن گرافيک روزنامه ها و در بعضي زمينه ها باعث افت آثار از لحاظ هنري شده است. هدف پژوهش نظري: نگاهي گذرا به تاريخچه چاپ در ايران و جهان ، آشنايي با زمينه هاي تاريخي روزنامه در ايران و جهان، نگاهي به ويژگي هاي روزنامه هاي نخستين در ايران به هدف پاسخ گويي به پرسش هاي بنيادين موضوع از جمله دلايل تاريخي، اقتصادي و صنعتي و ارتباط آن با هنر گرافيک در دوره ي قاجار. هدف پژوهش ميداني: بررسي ويژگي هاي بصري روزنامه هاي دوره ي قاجار و مقايسه ي اين ويژگي ها در دو دوره ي چاپ سنگي و سربي بوده است تا نقش و اهميت نوع چاپ در سطح کيفيت اين آثار را نشان دهيم. روش اجرا: در اين راستا تعداد 60 عنوان از روزنامه هاي چاپ شده در عصر قاجار، شامل 30 عنوان سنگي و 30 عنوان سربي، در فاصله ي سال هاي 1386 تا 1388 مورد بررسي قرار گرفت. روش آزمايش به صورت طرح پرسش نامه به روش تحليل محتوا که شامل بررسي هاي مختلف از زواياي: چگونگي محتوا، ساختار، تصوير، نوشتار، جدول، خط کشي، راستا و بافت بوده است. استنتاج داده ها ي پرسش نامه از طريق ماتريس بوده است. نتايج به دست آمده: نوع چاپ تاثيرگذار در گرافيک روزنامه ها بوده است. جايگذيني حروف چاپي در چاپ سربي به جاي چاپ سنگي باعث شده تا آثار ساده تر با حذف عنصر زيبايي و عناصر تزئيني، کم شدن طراحي حروف خلاقانه در تيتر، متن و سرلوحه، عدم استفاده از نوشته با اندازه هاي مختلف و حذف تصوير را شاهد باشيم ولي در عين حال با لي آت مستحکم تر و فضاي تنفس بهتر نسبت به نمونه هاي سنگي روبه رو هستيم. براي پژوهش نظري از تدوين تاريخچه اي از چاپ و نيز تاريخچه ي مطبوعات ايران در جهت اثبات برخي از فرضيه هاي تحقيق استفاده شد که در شکل گيري پژوهش ميداني سهم چشم گيري داشت.
كلمات كليدي : گرافيك، روزنامه، قاجار، چاپ سنگي، چاپ سربي
تاريخ دفاع : 1388-06-22