بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۶۰۲۷۴۷۰۱
نام و نام خانوادگي : مرجان نصرآبادی محمدی
عنوان پایان نامه : بررسی تحولات نقاشی نوگرا از سال۱۳۲۰ تا زمان گشایش موزه معاصرتهران ۱۳۵۶شمسی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : نقاشی نوگرادرایران سیری طولانی از اولین تلاشها تا مقبولیت وتثبیت جایگاه گذرانده است. مجموعه کنش های متقابل و تاثیرات آنها،تا آنچه را که عموما هنرمی نامند تحقق یابد،بنابراین هنردیگه مبدا نیست، بلکه مقصد است.دراین پژوهش به تاریخ فرهنگی هنر نمی پردازیم، به دنبال روابط یک »فرهنگ« و سطح چرایی آن،بنابراین آنچه که مهم می شود »هنردرجامعه« نیست، بلکه »هنربه مثابه جامعه می باشد«.این پژوهش به روش کتابخانه ای روش تحلیلی- کیفی برای یافتن به این پرسش،تاثیر دیدگاه های سازمانها ونهادهای دولتی، نمایشگاه ها وبی ینالهاو موزه هاو مجموعه داران دررشد هنرمدرن ونوگرایی ایران چه بوده است؟ در اين رساله ۳تن از نقاشان که فعاليت خود را از دهه های آغازين دوران مدرن شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ حسين کاظمی، منوچهر يکتايی و سهراب سپهری، آیدین آغداشلو.پايه چنين تحليلی بر نقد تخيلی گاستون باشلاراستوار است.ازجمله مشکلات این جستارنبودن منبع های قوی ومتقن در مورد موزه هنرهای معاصرایران بود. واژه کلیدی: مدرنیته-نقاشی نوگرا- -بینال–گاستون-بشلار
كلمات كليدي : مدرنیته-نقاشی نوگرا- -بینال–گاستون-بشلار
تاريخ دفاع : 1398-06-20