بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930274930
نام و نام خانوادگي : نازنین مهرعلی
عنوان پایان نامه : بررسی نقشمایه در آثار نقاشان معاصر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منیژه صحی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پایان نامه به منظور بررسی تاریخچه شکل گیری نقش مایه ها از نظر زمان و صور ظاهری و به جهت مفهوم آنها در ادوار مختلف تاریخ و بررسی آن در آثار و صنایع مختلف هنری ایران از ابتدای شکل گیری تا دوران معاصر با هدف ارائه تعاریف، کاربرد و روند شکل گیری و تاثیر آنها در تکنیک های اجرایی نقاشان معاصر که میتوان از مهمترین دست یافته های این تحقیق توجه به نو سنت گرایی هنرمندان معاصر ایران که نتیجه آن را میتوان ابتدا در آثار نقاشان مکتب سقاخانه بازیافت وتاثیر آنها از نقاشیهای دوره قاجار، نقوش تزیینی در هنرهای سنتی مذهبی و عامیانه را دستمایه خلق آثارشان کردند و از نظر محقق این طرح مطالعه و تحقیق در رابطه با گذشته و تاریخ شکل گیری فرهنگ و هنر جامعه خویش میتواند در پرداختن هنرمند معاصر برای ایجاد یک هنر ناب بسیار تاثیرگذار باشد.
كلمات كليدي : نقشمایه، نقاشان معاصر، ایران
تاريخ دفاع : 1395-09-16