بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519413
نام و نام خانوادگي : سارا خوشحال سقالکساری
عنوان پایان نامه : آموزش موسیقی با طراحی بازی و بکاری گیری المان ها و ترانه های بومی برای کودکان 5 تا 10 سال ( در منطقه گیلان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
چكيده : آموزش در سنین پایین امری بسیار مهم است .از طرفی دیگر کودکان به شدت تحت تاثیر محیط پیرامون خود هستند در نتیجه با المان هایی که در محیط بارها و بارها دیده یا شنیده اند به سادگی ارتباط برقرار میکنند. لذا اگر در امر آموزش به این فاکتور های محیطی و بومی توجه شود روند یادگیری بسیار آسان تر خواهد شد . از طرفی دیگر یکی از وظایف هنر و بخصوص موسیقی انتقال فرهنگ و هویت یک منطقه هست پس بهتر است که کودکان ما قبل از هرچیز در خلال یادگیری موسیقی با المانهای بومی منطقه ی خودشان آشنا شوند. دغدغه ی اصلی کودکان بازی است. فاکتوری که بسیاری از متدها و مربیان موسیقی آن را در نظر نمیگیرند. از طرفی شناختن هویت منظقه ای که کودک در آن بدنیا آمده و زندگی میکند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تزریق این هویت در امر آموزش کودک حایز اهمیت فراوان است. استان گیلان در زمینه فرهنگ و هنر همیشه پیشتاز بوده و دارای پتانسیل های فرهنگی بسیار میباشد. اما متاسفانه در سالهای اخیر این هویت فرهنگی بسیار کمتر شده و کودکان گیلانی کمتر با هویت بومی و فرهنگی خود آشنایی دارند. درنتیجه گنجاندن بخش فرهنگی و بومی این منطقه و طراحی روش های بازی متناسب با پیش زمینه های فرهنگی گیلان و پیوند دادن این فرهنگ غنی در روش های آموزشی میتواند بسیار حایز اهمیت باشد. ازین رو بررسی این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتری برای هنرجویان سرزمینمان است. در نتیجه این مطالعات بر روی 15 کودک گیلانی در بازه ی سنی 5 تا 10 سال شده انجام شده است. واژگان کلیدی : موسیقی، کودک، آموزش، بومی، فرهنگ
كلمات كليدي : موسیقی، کودک، آموزش، بومی، فرهنگ
تاريخ دفاع : 1397-10-03