بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950170255
نام و نام خانوادگي : رضا انصاری فر
عنوان پایان نامه : آیین و مناسک کردهای خراسان در روند تبدیل به نمایش با بررسی موردی نمایشنامه توره
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آیین های مناطق مختلف ایران از دیرباز محلی برای پژوهش‌های پژوهشگران بوده است آیین ها در خلال اعصاب و سالهای مختلف دچار تغییر و تحولات گوناگون شده اند یکی از نکات مهم در آیین‌ها چگونگی تبدیل شان به نمایش و متن مکتوب تئاتری است بدین منظور در این پایان‌نامه از سه منظره نسبت با مناسک نسبت به آن نمایش‌های آیینی سنتی و نسبت با تئاتر آیین ها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت به دلیل گستردگی و پراکندگی آیین‌های ایرانی نگاهی اجمالی به آیین‌های شمال خراسان خواهد شد و در نگاهی عمیق‌تر آیین طور مورد بررسی قرار خواهد گرفت بدین جهت ابتدایی این و مناسک تبیین خواهد شد هند شد سپس بخشی از آیین های ایرانی معرفی می‌گردند نسبت به میان آیین‌ها و نمایش‌های آیینی سنتی و همچنین نسبت میان آیین‌ها و نمایش ها و تئاترها تبیین خواهد شد در ادامه به چگونگی کارکرد ها اینطور پرداخته می‌شود نقش موسیقی در این آیین به بحث و بررسی گذاشته می‌شود متن نمایشنامه توره به عنوان نمایشنامه شفاهی در این پایان نامه آورده می شود در نهایت باعث دیدید که متن نمایشنامه توره تا چه میزان توانسته است در جهت تئاتری شدن برای اجرای یک تئاتر و نمایش گام بردارد و این روند به چه صورت رخ داده است؟
كلمات كليدي : مراسم ، نمایش ، شمال خراسان ، توره و عقیق
تاريخ دفاع : 1398-02-24