بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940192324
نام و نام خانوادگي : پریسا حیدری آزاد
عنوان پایان نامه : بررسی حضور زنان در هنر تصویرسازی دوره صفوی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی اصغر ایمان زاده چرندابي
چكيده : « باشروع سلطنت شاه عباس اول، هنرهای ایران از نو رونق یافتند. بی شمار نقاش، خوشنویس و معمار و صناعتکار به خدمت شاه جدید درآمد. به خصوص پس از انتقال پایتخت به اصفهان فعالیت هنری وسیعی آغاز شد.س » (پاکباز، 1393، 120 ) به ‌تبع رواج روابط سیاسی تجاری با غربیان، به‌تدریج دادوستدهای فرهنگی و هنری نیز به وجود آمد. « در دورۀ شاه عباس درهای ایران به روی غرب گشوده شد. سفیران، بازرگانان، مسافران و متخصصان فنون اغلب کشورهای اروپایی از پایتخت ایران و شهرهای مهم آن دیدار می کردند. » (بینون، ولیکنسون، گری، 1396، 325 ). در این دوره و به‌ خصوص در زمان شاه‌عباس اول که اوج ثبات و شکوفایی امپراتوری صفوی است، اصفهان مهم‌ترین شهر و مرکز سیاسی فرهنگی ایران است که پذیرای بسیاری از سیاحان و میهمانان سیاسی و همچنین هنرمندان غربی است. « در دورۀ شکوفایی اقتصادی و با زایش هنری در زمان شاه عباس، هنرمند در مرتبۀ اعلایی قرار می گیرد و فرد شاخص زمان می شود. » (کن بای،100،1391 ) تصویرگری زنان در هنر دورۀ صفوی ازجمله مهم‌ترین نکات قابل‌توجه است. احتمالاً این تصاویر متأثر از تغییرات سیاسی اجتماعی این دوران و همچنین گسترش روابط ایران با کشورهای غربی است. باوجود اتکای دولت صفوی به ارکانی چون مذهب و ملیت و با توجه به این مسئله که تصویر زنان در هنر این دوره کاملاً از مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی و شرقی برخوردار بوده، بااین‌حال تأثیرات مذکور موجب شکل‌گیری شیوه‌های خاصی از بازنمایی زنان در تصویرسازی این دوره شده است. آغاز تشخص یافتگی تصویر زن در آثار رضا عباسی ممکن است متأثر از گسترش روابط سیاسی اجتماعی ایران با غرب بوده باشد با این حال شیوه کار و نگاه او کاملاً مستقل بود. « رضا عباسی هرگز نکوشید از اسلوب های سایه پردازی و پرسپکتیو استفاده کند. سبک نومایۀ رضا بر اساس ارزش های بصری خط استوار بود. » (پاکباز،123،1393). پرسش اصلی پژوهش در باره شرایط و عوامل مؤثر بر ظهور و بروز تصویر زن در هنر دورۀ صفوی خاصه در آثار رضا عباسی می باشد. واژگان کلیدی : تصویرسازی صفوی،زنان،رضاعباسی،شاه عباس .
كلمات كليدي : تصویرسازی صفوی،زنان،رضاعباسی،شاه عباس .
تاريخ دفاع : 1398-03-22