بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950242529
نام و نام خانوادگي : فریدون قدیمی
عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایرونی در اثار نمایشنامه نویسان متقدم ایران (نمایشنامه های میرزا فتحعلی آخوند زاده )
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شخصيت آيرون، نادان نماي كمدي هاي يونان بيشتر به بهلول شبيه بوده است. رفتار ساده لوحانه اش وجه تسميه واژه آيروني است. آيروني از ديرباز در ادبيات فارسي وجود داشته و يكي از دلايل اصلي جذابيت آثار آيرونيك بودن آنها بوده است. مانند داستان رستم و سهراب كه جذابترين نكته آن بي خبري پدر و پسر در حاليكه خواننده از اين رابطه آگاه است. جذاب ترين نوع آيروني آگاهي مخاطب از بي خبري كاراكترها از واقعيت امري است كه در جريان است. آيروني در نمايش هاي ايراني حضوري ديرپا دارد. انواع نمايش هاي ايراني از نقالي كه به واسطه آيرونيك بودن شاهنامه است تا سياه بازي و روحوضي كه پر است از كنايات و شخصيت هاي آيرونيك از تعزيه و شگردهاي آيرونيكش براي فاصله گذاري تا بقال بازي و خيمه شب بازي همگي داراي ويژگي آيرونيك هستند. بيشتر نمايشنامه نويسان آيرونيك جهان از آيروني براي جذاب تر كردن متن خود در درجه اول و در درجه بعدي براي بيان «آنچه مي خواهند و بايد بگويند اما اجازه ندارند كه بگويند استفاده كرده اند. از مهمترين مقاطعي كه مي توان در تاريخ ادبيات نمايشي ايران مورد بررسي قرار داد دهه اول تولد ادبيات نمايشي در ايران به صورت كلاسيك و مطابق با اصول نمايشنامه نويسي كلاسيك جهان است. همانطور كه اشاره شد اغلب نمايش هاي ايراني متن از پيش نوشته شده در قالب نمايشنامه هاي امروزي نداشته اند. از حدود 1200 هجري شمسي و بعد از تلاش هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده نمايشنامه نويسي به سبك و شيوه كلاسيكش در ايران رواج پيدا كرد. اين پايان نامه سعي دارد به بررسي انواع آيروني با نگاهي به آثار آخوندزاده بپردازد.
كلمات كليدي : نمایشنامه نویسان، ایران، میرزا فتحعلی اخوند زاده
تاريخ دفاع : 1398-06-21