بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950453237
نام و نام خانوادگي : عباس ثامنی
عنوان پایان نامه : مطالعه نقش نشانه‏های دیداری در ارتباطات غیرکلامی (ایران – دوران چاپ سنگی و بعد از آن)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهرام کلهرنیا ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
هانیه شیخی نارانی
چكيده : پژوهش انجام شده در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد، تلاشی تحقیقاتی از نوع نظری و کاربردی در خصوص نقش نشانه‏های دیداری در ارتباطات غیر کلامی (ایران – دوران چاپ سنگی و بعد از آن) است، که از طریق مطالعه‏ی منابع مکتوب موجود، گردآوری نشانه‏های تاریخی مرتبط با پژوهش و توصیف و تحلیل معنای ذخیره شده در آن‏ها شکل گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و عملکرد نشانه‏های دیداری و معنانی نهفته در آن‏ها است. هنرمند ایرانی همواره دیدگاهی هستی‏شناسانه به عالم و مسائل پیرامون آن داشته است و تفسیرهای خود را در بطن نشانه‏ها و به گونه‏ای رمزنگاری شده ارائه داده است. انسان‏ها در موقعیت‏های اجتماعی در تلاش هستند تا رابطه‏ی شایسته‏ای را میان طبیعت خویش به منزله‏ی موجودی اجتماعی برقرار سازند، و به دنبال پاسخی مناسب برای چگونگی شکل‏گیری موثر ارتباطات هستند، و عمر این پرسش دشوار، دست کم به اندازه‏ی تاریخ مکتوب اندیشه است. از دیدگاه کسانی که نگرشی عمیق به رویدادهای جامعه یا هنر، و یا هردو دارند، این کنجکاوی همواره در میان بوده است که چگونه می‏توان مرزهای زبانی و فرهنگی و قومی و ملیتی را پیمود و به زبانی واحد رسید تا بی‏نیاز از ترجمه باشد. در دوران کنونی مخاطبان روز به روز بیشتر با انتظارهای تازه، به قلمرو فرهنگ و هنر روی می‏آورند و باید تلاش کرد تا به زبانی جهانی دست یافت که پیام‏های عمیق اجتماعی در دل آن‏ها با کمترین صدمه‏ای و با بیشترین تأثیرگذاری به مخاطبان منتقل شود. با پیشرفت فناوری‏های دیداری و با ادامه کم رنگ شدن روز افزون تمایز میان فرهنگ‏ها، تمرکز تازه‏ای بر فرهنگ و هنر شکل گرفته است و انسان امروزی همچنان در حال اختراع شیوه‏های نوین ارتباطی و آزمودن جهان ارتباطی خویش است. در همین راستا استفاده از نمادهای بصری راه حلی مناسب تلقی می‏شود که می‏تواند محدودیت‏ها را به حداقل برساند و هر پیام را به گونه‏ای شایسته انتقال دهد. پرسشی در همین خصوص شکل می‏گیرد که درخور توجه و مطالعه می‏باشد. - آیا پیام نشانه‏ها با تغییر روند زندگی اجتماعی و تحولات درونی آن‏ها، پایدار و سودمند باقی خواهد ماند؟ نشانه خوانی و نشانه سازی، یکی از ارزش‏ها و خصایص بنیادی انسان است که در مدیریت تغییرات اجتماعی به شکل طبیعی، نقشی ارزنده بازی کرده است. بررسی ارزش و اهمیت و چگونگی انجام این موضوع، دارای ارزشی در خور توجه است. سوالاتی که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می‏گیرند عبارتند از: 1- طراحان چگونه می‏توانند نظام اندیشه تخصصی خود را برای ساخت و طراحی نظام‏های نشانه‏ای قراردادی و کاربردی بکار ببرند؟ 2- نشانه خوانی چگونه انجام می‎شود؟ 3- پیوند نشانه با تحولات اجتماعی و قراردادها چگونه است؟ 4- نشانه‏ها از دل تجربه‏ها و قراردادهای اجتماعی مردمی معین بیرون آمده‏اند. چگونه در موقعیت دیگر و در میان مردمی دیگر، این نشانه‏ها قابل فهم و کاربردی می‏شوند؟ واژگان كليدي: نشان - ارتباطات - غیر کلامی - چاپ سنگی - هنر معاصر
كلمات كليدي : نشان - ارتباطات - غیر کلامی - چاپ سنگی - هنر معاصر
تاريخ دفاع : 1397-11-02