بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950180485
نام و نام خانوادگي : ساره مختاری
عنوان پایان نامه : رویکرد روانشناسی نقاشی مفهومی در آثار نقاشان سه دهه اخیر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جنبش مفهومی مکتبی نوظهور و آوانگارد است که موجودیت رسمی آن در غرب به دهه ی ۶۰ میلادی باز میگردد، اما ریشه‌های ایدءولوژی آن به زمان مارسل دوشان نقاش معروف سورئال می‌رسد. این مکتب که اساس هنر معاصر بر آن استوار گشته،در دهه ی ۱۹۷۰ به اوج شکوفایی و اقتدار خود می‌رسد و در سالهای ۱۹۷۵ رو به افول و نابودی می‌گذارد. هنر مفهومی و جایگاه آن در تاریخ هنر معاصر ایران تاریخ چندان مفصلی ندارد. اما از ابتدایی ترین تجربیات در این حوزه، که به نمایشگاه‌های پراکنده قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد، تا برگزاری نمایشگاه‌های ملی هنر مفهومی و هنر جدید، همیشه مورد توجه علاقه مندان و منتقدین بسیاری بوده است و توانسته سیل مخاطبین دوستدار یا منتقد را به گالری ها و موزه ها بکشاند. از سوی دیگر، نقد روانکاوانه از دیرباز همواره مورد توجه هنرمندان، منتقدان و نظریه پردازان قرار گرفته است. وقتی از نقاشان خواسته می‌شود که روند نقاشی را شرح دهند برایشان دشوار خواهد بود که این جریان ابهام آلود را در چهارچوب زبان و کلمات توصیف کنند. هنرمند در زمان آفرینش اثر هنری بطور کامل از آنچه انجام می‌دهد آگاه نیست و با طی کردن مراحلی در سطحی از نهفتگی قرار گرفته و در ارتباط نزدیکتری با ناخودآگاهی به خلق اثر می‌پردازد. واژگان کلیدی: هنر مفهومی، سه دهه ی اخیر، ایران، هنر معاصر، هنر جدید ایران
كلمات كليدي : هنر مفهومی، سه دهه ی اخیر، ایران، هنر معاصر، هنر جدید ایران
تاريخ دفاع : 1397-11-06