بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960272314
نام و نام خانوادگي : هاله اردلان
عنوان پایان نامه : مطالعه فرم و هارموني ها و تضاد رنگي در برخي از آثار ميناكاري دوره قاجار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
كاترين چرخيان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : کاوه نامغ ,
چكيده : باتوجه به ارزشهای والای هنر مینا کاری و گنجینه های به جا مانده از ادوار مختلف و تاثیر گذاری آن بر بسیاری از هنرمندان جهان و اینکه هنر مینا کاری یکی از اختراعات خلاقانه ی بشر مجسوب میشود و یک هنر آزمایشگاهی است که از یک سو شامل فعل و انفعالات پیچیده ای که بر اثر ترکیب اکسیدهای فلزات و تعدادی نمک ثابت بدست می آیدو از سوی دیگر دانش و آگاهی داشتن از دگردیسی رنگها بر اثر حرارت و هنر چینش وکنار هم نشاندن رنگها طوری که پس از پخت های متوالی ، به نتیجه ای برسد که هنرمند خواسته است . ویزگی های رنگی در میناکاری با توجه به تغییرات رنگ در مراحل مختلف پخت و دگردیسی اکسیدهای فلزی در کوره و تاثیری که زمان بندی ویژگی هر رنگ درکوره و مدت حرارت دادن به آن در کیفیت و نوع رنگ ایجاد می کند و همچنین تفاوتی که در ابتدای ترکیب رنگ اولیه تا انجام پروسه ی کامل پخت در کوره بوجود می آیدو جلوه ی نهایی و تغییراتی و تبدیلات آن که از رنگ پایه به رنگ نهایی می رسد ، قابل تامل و بررسی می باشد ؛ که بصورت موردی از آثار مرغوب به جامانده از زمان قاجار بررسی میگردد .
كلمات كليدي : فرم، هارموني، ميناكاري، قاجار
تاريخ دفاع : 1398-06-09