بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960264034
نام و نام خانوادگي : شهرزاد صوفی سویری املشی
عنوان پایان نامه : مطالعه ی روان رنجوری در روند پیشبرد آثار ادوارد مونک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه مقدمی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش با فرض اینکه ادوارد مونک هنرمند مطرح نوروژی و آثار به تصویر کشیده ی او دلیل تاثیرات معرض گذرهراسی می باشد، نگارش شده است. تحقیقات متعددی در مورد گذرهراسی به عمل آمده است. اما چگونگی برخورد این معرض و تاثیرات آن در شکل گیری کارنامه هنری و نبوغ یک هنرمند، می تواند مفید واقع گردد. مونک (1863-1944) هنرمندی است که آوازۀ شهرت اش به خاطر خلق آثاری آمیخته با مسائل روانشناختی و هنری در ذهن همگان باقی مانده است. شاید کمتر کسی اثر مشهور جیغ او را ندیده باشد، ولی آنچه که هم اکنون قابل ذکر است، این می باشد که هنرمند مذکور با تاثیرات ناشی از معرض گذرهراسی و عوامل مربوط به آن چنین آثار باشکوهی را خلق نموده است. بنابراین، آثار ادوارد مونک با رویکردی نشانه شناسی و هنری مورد توصیف و تحلیل قرار می گیرد و تاثیر معرض گذرهراسی بر زندگی هنری مونک، هدف این پژوهش خواهد بود. همچنین روش پزوهش تحلیلی توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی و ترجمه می باشد.
كلمات كليدي : ادوارد مونک، روان رنجوری
تاريخ دفاع : 1398-04-22