بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950038724
نام و نام خانوادگي : پریسا اولیا
عنوان پایان نامه : طراحی مبلمان شهری با هدف ارتقای امنیت سالمند در معابر شهری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا شمشیری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شهر ها در گذشته از قابلیت پیاده مداری برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه خودرو در شهرها موضوع عابر پیاده و استفاده سالمندان از یک محیط امن برای پیاده روی به فراموشی سپرده شد. امروزه در سیاست های برنامه ریزی شهری به دنبال تقویت محیط های پیاده و از بین بردن موانعی هستیم که توانایی افراد )بخصوص افراد سالمند( را برای پیاده روی آسان و ایمن، محدود می کند .بسیاری از مردم پیاده روی را به عنوان یک تفریح انجام می دهد در این پژوهش سعی بر این شده است با توجه به آن که بر طبق آمار و ارقام موجود روند سالمندی درایران رو به افزایش بوده و اهمیت دادن به سالمندان بیشتر شده، ایده هایی داده شود برای افزایش امنیت سالمندان، بخصوص در پیاده رو ها. برنامه ها و سیاستها باید مشتمل بر مواردی باشد که مشکلات کنونی سالمندان را در نظر داشته و برای جمعیت سالمند آینده نیز تمهیدات لازم را فراهم سازد. هدف های تحقیق : 1-آگاهی از ترس های سالمندان در جهت عدم حضور در معابر شهری 2- آگاهی از ارتباط بین امنیت سالمند و مبلمان شهری 3-بررسی مشکلات موجودر معابر شهری 4-آیا ناتوانی جسمی میتواند تنها دلیل عدم حضور سالمندان در معابر شهری باشد
كلمات كليدي : مبلمان شهری، سالمند، معابر شهری، طراحی
تاريخ دفاع : 1397-11-09