بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940043922
نام و نام خانوادگي : اردشیر آذرنژاد
عنوان پایان نامه : بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع شده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : سهیلا قسیمی تر شیزی ,
سعید بختیاری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا هدایتی ,
چكيده : یکی از چالش های بزرگی که پیش روی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار قرار گرفته است، این بوده که چطور می‌توان مکان هایی مناسب برای قراردادن و توزیع کنترلرها (کنترل کننده ها) انتخاب کرد، به گونه‌ای که بتوان تأخیر بین کنترلرها و سوئیچ ها را در شبکه‌های گسترده کاهش داد. در همین راستا اغلب روش‌هایی که تا به امروز ارائه گردیده است بر روی کاهش تأخیر متمرکز بوده‌اند ولی تأخیر تنها یکی از عواملی بوده که در کارائی شبکه و کاهش هزینه کلی بین کنترلرها و سوئیچ‌های مرتبط با آن‌ها نقش دارد. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی عوامل بیشتری برای کاهش هزینه بین کنترلرها و سوئیچ ها همچون بار موجود روی لینک های ارتباطی بپردازیم. به همین منظور یک الگوریتم مبتنی برخوشه بندی را برای بخش بندی شبکه ارائه خواهیم داد. با این الگوریتم می‌توان تضمین کرد که هر بخش از شبکه می‌تواند حداکثر هزینه (شامل تأخیر و بار موجود روی لینک ها) را در بین کنترلر و سوئیچ های مربوط به آن کاهش دهد. شبیه‌سازی‌های گسترده‌ای را تحت توپولوژی های واقعی شبکه که در پروژه‌ Topology Zoo ارائه شده است، انجام داده‌ایم. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد در شرایطی که شبکه شلوغ می باشد و احتمال ازدحام در آن بالا می رود، الگوریتم پیشنهادی با شناسایی لینک های گلوگاه در مسیرهای ارتباطی هر گره با سایر گره ها، توانسته به خوبی ازدحام را در شبکه کنترل نماید و با در نظر گرفتن دو معیار تأخیر و میزان مشغول بودن لینک ها، فرایند قرارگیری و توزیع کنترل ها را در عمل خوشه بندی با دقت بالاتری انجام دهد و به طور میانگین حداکثر هزینه انتها به انتها بین هر کنترلر و سوئیچ های مربوط به آن را به ترتیب در توپولوژی های Chinanet کشور چین، Uunet کشور آمریکا، DFN کشور آلمان، و Rediris کشور اسپانیا به اندازه 41.4694، 29.2853، 21.3805 و 46.4829 درصد کاهش دهد.
كلمات كليدي : شبکه های مبتنی بر نرم افزار، کنترلرهای توزیع شده، قراردادن کنترلرها، خوشه بندی، کنترل ازدحام.
تاريخ دفاع : 1398-03-18