بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940169019
نام و نام خانوادگي : امیرقاسم ستوده قهفرخی
عنوان پایان نامه : تحلیل انتقادی گفتمان خانواده در آثار تنسي ویلیامز، براساس نظریۀ فرکلاف
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رحمت امینی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی خانواده در آثار تنسی ویلیامز مورد بررسی قرار می‌گیرد و نگاه ویلیامز به خانواده در چهار نمایشنامه‌اش بررسی می‌گردد. بدین منظور تحلیل جامعه‌شناختی خانواده و نیز تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان نظریه مورد تحلیل درباره‌ی خانواده در این پژوهش بررسی می‌شوند تا جایگاه خانواده در آثار تنسی ویلیامز براساس نظریات فرکلاف که مبتنی بر سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین است بررسی شوند. آثار نمایشی تنسی ویلیامز به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایش‌نامه‌نویسان آمریکا همواره از مرزهای ایالات متحده فراتر رفت و در تمامی نقاط جهان جایگاه خود را پیدا کرد. نقدها و نظریات بسیاری نسبت به آثار این نابغه‌ی تئاتر مغرب زمین شکل گرفته است. نقدهایی فمنیستی، ضد زن و غیره ... در این پژوهش آثار او از دیدگاه پرداختن به خانواده بررسی گردیده است. او در اغلب آثارش خانواده و روابط خانوادگی را موشکافی کرده و اکثر فضاهای داستانی او در خانواده و محیط‌های خانوادگی اتفاق می‌افتند. ویلیامز با نگرشی غالبا رئالیستی به خانواده نگاه کرده و عقیده دارد افراد از بطن خانواده وارد اجتماع شده، آن را ساخته یا به نابودی می‌کشانند ... خانواده‌ها در اغلب آثار وی خانواده‌هایی رو به انحطاط و زوال و از هم گسیخته می‌باشند. و روانشناسی افراد خانواده و علل زوال آن از محورهای اصلی آثار اوست. همچنین یکی دیگر از موارد مورد بررسی در این پژوهش نقش و تاثیر زندگی خانوادگیو شخصی نویسنده (تنسی ویلیامز) و میزان تابه آن با آثارش می‌باشد. در این پژوهش دیدگاه‌های ایدئولوژیکی تنسی ویلیامز را در مورد خانواده براساس نظریه فرکلاف مورد بررسی قرار می‌دهیم. کلیدواژه: تنسی ویلیامز، فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، خانواده.
كلمات كليدي : تنسی ویلیامز، فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، خانواده.
تاريخ دفاع : 1397-11-11