بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519414
نام و نام خانوادگي : امین قربانزاده
عنوان پایان نامه : بررسی موسیقی شرق مازندران وتطبیق ان با موسیقی جهان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
چكيده : موسیقی شرق مازندران موسیقی است که از قدیم با فرهنگ واداب و رسوم این خطه استان گره خورده ومردم این ناحیه در جشنها و عزاداریها ومراسم‎هایی چون نوروزخوانی و چاووشی خوانی و... استفاده میکنند نگارنده به بررسی این موسیقی وارتباط ان با موسیقی اقوام دیگر استان مازندران می‏پردازد بدین منظور ابتدا به بحث در مورد گستره جغرافیایی مازندران می‎پردازد سپس مبانی موسیقی شرق مازندران از جمله گوشه‎ها ،فرمها، ریز مقامات، سازهای متداول، سنریته و آوازهای انرا بررسی میکند سپس به تفاوت وشباهته ها ورابطه موسیقی شرق با دیگر مازندران می‎پردازد در مرحله بعد به منظور تطبیق و بررسی این نوع موسیقی با موسیقی جهانی قطعه از این خطه انتخاب کرده ضمن تحلیل و آنالیز ان سپس با تغییراتی این قطعه را تعدیل وتنظیم میکند تا مورد استفاده برای موسیقی جهانی قرار گیرد که شرح ان به طور کامل بیان میشود در قسمت بعدی مثالهایی از موسیقیدان بزرگ بلا بارتوک زده تا توضیح دهد که این موسیقیدان چگونه موسیقی فولک وبومی را به موسیقی جهانی تبدیل می کنند و نتایج این پژوهش نشان می دهد با توجه به تفاوت ساختاری موسیقی شرق مازندران با موسیقی جهانی می توان با استفاده از راهکارهایی ان را مانند موسیقی‎های بومی دیگر نقاط دنیا به موسیقی جهانی تبدیل کرد ومورد استفاده اقوام دیگر ملل قرار داد .
كلمات كليدي : موسیقی، شرق مازندران، موسیقی جهانی
تاريخ دفاع : 1397-09-19