بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950217377
نام و نام خانوادگي : پریناز گودرزیان
عنوان پایان نامه : تاثیر فشارهای روانی ناشی از جنگ بر آثار نقاشان معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه مقدمی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جنگ همواره فشارهای روحی و اختلالات نسبتا زیادی بر روی افراد به ویژه هنرمندان زمان خود گذاشته است. ما از شناخت جنگ، زیان ها و خرابی هایی که به بار آورده است، و از طریق تحلیل برخی از فیلسوفان ادوار مختلف، بخش بسیار زیادی از این اختلالات را در می یابیم. در این پژوهش نیز به بررسی حالات روحی روانی برخی هنرمندان و همچنین تاثیراتی که هنر آن ها ممکن است بر جامعه خود داشته باشد، پرداخته شده است. کلید واژه جنگ جهانی دوم، جنگ فلسطین، اختلالات روانی، تروما، گرهارد ریشتر، مونا حاتوم
كلمات كليدي : جنگ جهانی دوم، جنگ فلسطین، اختلالات روانی، تروما، گرهارد ریشتر، مونا حاتوم
تاريخ دفاع : 1398-03-18