بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950126755
نام و نام خانوادگي : یحیی ایل بیگی
عنوان پایان نامه : بررسی جنبه های نمایشی و ساختار دراماتیک اشعار عطار نیشابوری با تاکید بر داستان منصور حلاج
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سهیلا نجم
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
چكيده : هراثری برای تبدیل شدن به داستان ناگزیر از رعایت قواعدی است تا در مسیر تبدیل قرار گیرد. یکی از این قوانین وجود اجزایی خاص در هر اثر داستانی است که اصطلاحا عناصر داستانی نامیده می‌شود. در این بررسی پس از تحلیل عناصر داستان کشته شدن حسین بن منصور حلاج در کتاب تذکرةالاولیای عطار پرداخته شده و برای هر کدام از عناصر.شاهد مثال از متن کتاب ذکر شده است.دراین‌ روایت داستان‌گونه نیز مانند .اکثر .داستانها همه عناصر دیده نمی‌شود بلکه با توجه به قابلیت‌های داستان بعضی عناصر حذف شده است. لذا می‌بایست با بهره‌گیری از تکنیک اقتباس نسبت به خلق آثار هنری جدید و خلاقانه که مایه اصلی متن را در خود محفوظ دارد اقدام نمود .تا شاهد خلق یک اثر زیبای عرفانی با داشتن رعایت همه قوانین و عناصر مهم داستانی و نمایشی باشیم . ادبیات کهن ایران دارای منابع برجسته و زیادی است که می تواند دستمایه خلق آثار نمایشی اعم از فیلم و تئاتر قرار گیرد، چرا که در این ادبیات مثل آثارعطار خصلت های نمایشی زیادی نهفته است که کمتر مورد توجه نویسندگان ایرانی قرار گرفته است. و این سوال همچنان پا برجاست که چرا و به چه دلیلی هنرمندان ما تمایل و گرایشی جهت بهره مندی از آثار ادبی عرفانی خصوصا عطار از خود نشان نمی دهند .
كلمات كليدي : نمایش نامه ، عطار نیشابوری ، متون کهن ادبی ،اقتباس، ادبیات شفاهی و مکتوب . ساختار دراماتیک
تاريخ دفاع : 1397-06-17