بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940230164
نام و نام خانوادگي : الناز عباسی
عنوان پایان نامه : تجسم موسیقی در تصویر و رنگ (در آثار هنری واسیلی کاندینسکی و هنرمندان هم عصر او)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منصوره حبیبی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مجتبی الهیاری
چكيده : نقاشی سکوت اندیشه است و موسیقی دید، که از جان می آید و بر دل می نشیند. بی شک هنر زبانی است برای برقراری ارتباط ذهنی و حسی میان انسان ها ، لیکن بسیارند افرادی که آثار استادان موسیقی را درک نمی کنند و یا آثار فاخر نقاشی را ساده می انگارند ، هدف از این پژوهش هدایت ذهن به سمت و سویی است که هنرمند در جهت آن اثر هنری خلق کرده است. بدین منظور در طی مطالب ارائه شده سعی بر ان است تا با بیانی ساده درباره ی رابطه بین موسیقی و تصویر و لزوم هماهنگی آن ها کنار هم سخن بگوییم تا بتوانیم فهم و درک موسیقی و تصویر را در مخاطب بالا ببریم. هنرمندی که می نوازد و از نواختن خود تصویری در ذهنش ایجاد می شود و بالعکس نقاشی که اثری به تصویر می کشد و قطعه ای خاص را در تصویرش با کشیدن خطوط و رنگها به وجود می‌آورد ، به درک بیشتر موسیقی و تصویر در ذهن مخاطب کمک می کند که گاه وجود این دو به تنهایی می‌تواند بسیار مبهم و پیچیده به نظر آید. حس هر هنرمند در گوش دادن به یک موسیقی یا دیدن یک اثر هنری می تواند متفاوت باشد این حس گاه به انتزاعی ترین شکل ممکن نمود پیدا می‌کند وگاه به صورتی رئال پدیدار می‌شود. زبان موسیقی و تصویر در جامعه هنری امروز نقش موءثری در رشد و نمود فرهنگ های مختلف جهان دارد و فهم یک پیام و موضوع در زبان جهانی می تواند ، مشترک باشد که این اشتراکات امروزه ضامن موفقیت در زمینه‌های گوناگون بشری می باشد . واژگان کلیدی موسیقی – تصویر – تجسم – ارتباط – تصور
كلمات كليدي : موسیقی – تصویر – تجسم – ارتباط – تصور
تاريخ دفاع : 1397-11-08