بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۵۰۰۹۷۴۲۵
نام و نام خانوادگي : هستی حسین صباغیان
عنوان پایان نامه : بررسی نشانه شناسی از گذشته تا کنون در آثار تصویرگری سورئال (علی اکبر صادقی ۹۷-۱۳۵۶)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اکبر نیکانپور
چكيده : این آرزوی هر هنرمندی است که مخاطب آثار او را از باقی هنرمندان تشخیص بدهد و در واقع یک نوع سبک شخصی داشته باشد. با اینکه هنر شناسان سبک کاری او را بیشتر به سوررئال نزدیک می دانند ولی نگاه خاص علی اکبر صادقی این معادلات را بر هم می زند. علی اکبر صادقی مانند یک گنجینه ملی است که باید آثارش را شناخت و به خوبی نگه داری کرد. هدف ما از این پژوهش به مطالعه درباره نشانه ها در آثار علی اکبر صادقی است و چگونگی روایت در تصاویر به شیوه ای خلاقانه که نشان دهنده دانش هنرمند به یک نوع سبک شخصی اشاره دارد را در بر می گیرد. در مطالعات انجام شده و تحلیل درباره رنگ، فرم، محتوا، شیوه، شخصیت ها و فضاسازی در آثار وی می توان به این نکته پی برد که بومی سازی در میان هنرمندان به نگاه آنان باز می گردد و اینکه هنرمندی تبهر خاصی در شیوه ارائه داشته باشد هم کمک به بهتر شدن آن می کند. در آثار علی اکبر صادقی نوعی قابلیّت روایت پردازی وجود دارد که به خاطر پرداختن به جزئیات، به این نتیجه می رسیم که ارائه چقدر برای هنرمند مهم بوده و این احترام به مخاطب را به ما می فهماند. تصویر با ابزارهای ویژه مانند رنگ، خطوط، اشکال، ژرفنمایی و غیره فضایی مناسب ولی متفاوت برای روایت پردازی ایجاد می کند. منابع اصلی این تحقیق شامل اسناد علمی موجود در کتابخانه‌هایی از جمله کتابخانه دانشگاه آزاد تهران مرکز، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، سازمان و¬اسناد و کتابخانه ملی، مقاله ها، منابع و سایت های معتبر اینترنتی و ... می‌باشد. در بخش ارائه پیشنهادات پژوهشگر به پیشنهاداتی پرداخته است که می‌تواند برای نویسندگان، هنرمندان، تصویرگران وسایرین قابل توجه باشد. کلیدواژه ها: نشانه، سوررئالیسم، فرهنگ بومی، اسطوره، سبک شخصی
كلمات كليدي : نماد، سورئالیسم، فرهنگ محلی، افسانه، سبک شخصی
تاريخ دفاع : 1398-04-12