بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930585293
نام و نام خانوادگي : نازیلا محمدی
عنوان پایان نامه : بررسی نماد و نشانه ها و تمثیلات در آثار اینگمار برگمن موردی (مهر هفتم، پرسونا و توت فرنگی های وحشی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عارف
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
چكيده : یکی از فیلمسازان موفقی که در جهان سینما نامدار مانده اینگمار برگمان است. برگمان سوئدی توانسته نظر بینندگان تخصصی و عوام سینمای سوئد و جهان را به خود معطوف نماید. فیلمهای برگمان، روایتی تحول‌گرایانه دارد، ولی برخلاف اکثر قریب به اتفاق این گونه فیلم‌ها(به ویژه نمونه‌های وطنی)پایانی با رستگاری کامل ندارد. برگمان از سال ۱۹۵۳ همکاری خود را با سون نیکویست آغاز کرد که تا مرگ او ادامه داشت. اکثر فیلم‌های برگمان در کشور سوئد اتفاق می‌افتند. برگمان روز دوشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۷ هنگامی که خواب بود در سن ۸۹ سالگی درگذشت. از اکتبر سال ۲۰۱۵، چهره برگمان روی اسکناس ۲۰۰ کرون سوئد (به دلیل تلاش‌های او در صنعت فیلم‌سازی)قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه نماد ها و نشانه های زیادی در اثار برگمن وجود دارند و با بررسی این نمادها می توان چیزهای زیادی را به مخاطب فیلم هایش ارایه داد. این نمادها که باعث شده است فیلم های برگمان شبیه رویا موسیقی شوند و لازم است این نمادها بررسی شوند و ریشه شناسی شوند.بلکه هیچ هنری همانند فیلم نمیتواند از وجدان ما عبور کند. و بی واسطه به احساسات ما راه یابد. با بررسی این نمادها و نشانه ها در می یابیم که او سعی داشته است حقیقت وضع انسان را به تصویر بکشد. بنابرین اهمیت برداختن به این موضوع از نکات بارز بزوهش هنر و علاقه مندی نگارنده است. اینگمار برگمن از راه های زیادی برای فیلم هایش ایده گرفته است. او از معدود کارگردانانی است که از جنس زن در فیلم هایش استفاده کرده است. با بررسی این نمادها و نشانه ها میتوان در می یافت که این ها باعث شده است که فیلم های او تا حد زیادی شبیه تاتر بشود. این پایانامه بر انست روشن کند که نشانه های موجود در اثار برگمن از چه ریشه و دلایلی برخوردار است و کدام شاخصه اصلی در اکثر کارهای برگمن است؟روش تحقیق در این پایانامه توصیفی تحلیلی و از شیوه گرداوری کتابخانه ای استفاده شده و با روش تحلیل محتوای کیفی نیز تجزیه و تحلیل گردیده است. واژگان کلیدی: برگمان، سینما، فیلم، نماد، نشانه ها، هنر، فرهنگ، انسان شناسی
كلمات كليدي : برگمان، سینما، فیلم، نماد، نشانه ها، هنر، فرهنگ، انسان شناسی
تاريخ دفاع : 1395-11-03