بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930624197
نام و نام خانوادگي : مسعود رهنمائی
عنوان پایان نامه : بازتاب مسائل اجتماعی در آثار پنج کارگردان معاصر و تاثیر آن در جذب مخاطب از 1390 تا1395
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر دژاکام
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
چكيده : از آنجایی که تئاتر بصورت زنده و در حضور تماشاگران اجرا می شود پس می توان گفت که بدون تماشاگر ، هنر تئاتر معنی پیدا نمی کند بنابراین جذب و جلب رضایت تماشاگر اولین و مهم ترین گام برای موفقیت تئاتر است. در این پژوهش ضمن بررسی بازتاب مسائل اجتماعی در تئاتر به طور ویژه به بررسی بازتاب مسائل اجتماعی در آثار پنج کارگردان معاصر (سیمین امیریان ،محمد رحمانیان،داوود فتحعلی بیگی،حسین کیانی و امیر رضا کوهستانی ) پرداخته شده و تاثیر آن در جذب مخاطب از طی سالهای 1390 تا 1395 مورد کنکاش قرار گرفته است . پژوهش از نوع نظری است و به شیوه توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است . گسست و عدم ارتباط مسائل مطرح شده در متون نمایشی با آنچه که در زندگی فردی و اجتماعی مردم رخ می دهد، می تواند یکی از دلایل ضعف در جذب مخاطب باشد . بیگانگی تماشاگر با داستان و اتمسفر آنچه بر صحنه رخ می دهد، باعث ریزش مخاطبین در طول این سالها گشته است.عدم ارتباط مخاطب ایرانی با داستان و نمادها و نشانه های بکار رفته در آثاری که بر خاسته از فرهنگ وارداتی است. در يك نگاه كلي، بازنمایی مسائل اجتماعی در تئاتر مساله ای بسیار خطیر و مهم است زیرا از طرفی تئاتر با اتخاذ رويكردي اجتماعي می تواند از توان و ظرفیت های خود در حل مسائل اجتماعی کمک بگیرد و از طرف دیگر مخاطب با تماشای مسائل و مشکلات روز خود و جامعه خود بهتر می تواند با تئاتر و موضوع آن ارتباط برقرار کند . هنر تئاتر اگر با حقیقت توام باشد، به نیاز زمانه پاسخ خواهد داد و تلخ و شیرین زندگی را با جامعه در میان می‌گذارد. واژگان کلیدی: تئاتر ، بازیگر، تماشاگر، مخاطب، مسائل اجتماعی، کارگردان
كلمات كليدي : تئاتر ، بازیگر، تماشاگر، مخاطب، مسائل اجتماعی، کارگردان
تاريخ دفاع : 1398-04-12