بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519562
نام و نام خانوادگي : وحید امینی فر
عنوان پایان نامه : شیوه های کمدی در آثار سم شپرد (با نگاهی ویژه بر نمایشنامه های : نفرین طبقه ی گرسنه ، غرب واقعی ، مادر ایکاروس ، کودک مدفون ، خدای دوزخ و صلیب سرخ )
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
رامتین خداپناهی
استاد مشاور () : ,
چكيده : محقق در این رساله به شیوه های کمدی در آثار سم شپرد با نگاهی ویژه به نمایشنامه های (: نفرین طبقه ی گرسنه ، غرب واقعی ، مادر ایکاروس ، کودک مدفون ، خدای دوزخ و صلیب سرخ ) پرداخته است. هدف از ارائه ی این پژوهش بررسی رد پای کمدی در آثار شپارد است ، .سم شپرد هنرمندی است بسیار تاثییر گذار و حائز اهمیت در تاریخ معاصر آمریکا، او در وادی هنر های دراماتیک نزد منتقدین بزرگ جهان شخصیتی است تحسین برآنگیز که فعالیت هایش محدود به یک قسمت خاص نمی شود چرا که در طول عمر هنری اش همواره دست بر قلم می برد و کارگردانی از علاقه مندی هایش است و به بازیگری هم در حد اعلائی پرداخت میکند او تمام انرزی وتوانش را برای مسائل بزرگ و ریشه ای بشرِ پا در مدرنیته گذاشته و خودش را صرف مشکلات و دقدقه هایشان میکند ، در واقع شپرد هنرمندی است مستقل و معترض ، که این ابعاد را به ملموس ترین شکل ممکن می توان در آثارش مشاهده کرد ، به شکلی او هیچ گونه ترسی از به سخره گرفتن کهن الگو های آمریکایی ندارد و به سادگی نقد تند خود را با بیانی صریح در آثارش به سیساست های موجود لحاظ می کند .حال با در نظر گرفتن این زوایا در مضمون فعالیت های اش ، مسئله ای که نمی توان از آن چشم پوشی کرد لحن انتقال مفاهیمی است که شپرد سعی دارد با هوش و نبوغ خود آنها را به مخاطب ارزه کند . هر مخاطب ویا خوانشگری که شپرد را رسد کند ف متوجه این امر میشود که وی در چهار چوب آثارش یک شکل نامتعارف ومتضاد با سنت های رایج در اصول هنر های دراماتیک وجود دارد ، به همین سبب شپرد با زیرکی خود را در غالب خواصی نمی گنجاند که منتقد و یا تلحلیل گر به صرف داشتن چند ویژگی ثابت بر آن لیبلی بزنند . در واقع شپرد همواره در اغلب آثار مهم و تاثیر گذارش یک شوخ طبعی خاصی نهفته است که به تند ترین شکل ممکن عمل میکند و به هیچ مسئله ، ایئولوژی و یا رویکردی هم رحم ندارد . این مهم در واقع میتواند یکی از شیوه های او برای بیان آن چیزی باشد که در ذهنش میگذرد که محقق در این پژوهش با نگاهی دقیق با استفاده از روش کتابخانه ای سعی بر این دارد تا متوجه شیوه هایی شود که شپرد برای خلق کمدی آثارش استفده کرده است .
كلمات كليدي : شیوه های کمدی، سم شپرد، نفرین طبقه ی گرسنه، غرب واقعی ، مادر ایکاروس ، کودک مدفون ، خدای دوزخ و صلیب سرخ
تاريخ دفاع : 1397-11-09