بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930295203
نام و نام خانوادگي : نسیم دریایی زنجانی
عنوان پایان نامه : بررسی ویژگی‌های تصویر سازی فیکسیون ( تخیلی ) برای کودکان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی اللهیاری
استاد مشاور () : ,
چكيده : تخیل قدرت ذهن محسوب می‌شود. تخیل یک حوزه خصوصی است . مفهوم تخیل حس ما را به چالش بر می‌انگیزد. جالب توجه است که قوه تخیل امروزه جزئی از حقوق شهروندی و حقوق بشر است . این رساله شامل یک قسمت کلی در زمینه تخیل و تاثیرات آن با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و تاثیر تکنولوژی بر تفکر کودکان و همچنین بخش‌هایی شامل نکات ریز و ظریفی که اندیشمندان و فلاسفه در مورد تخیل کشف کرده اند گفته شده است. آنچه مسلم است با ارائه این رساله می‌خواهم در واقع یک منبع اطلاع رسانی در اختیار دیگر هنرمندان علاقه مند در این زمینه قرار دهم که برای این طرح من از روش کتابخانه ای – میدانی، بررسی مقالات و نقد‌ها استفاده کرده ام و نتایج به دست آمده را با کنار هم قراردادن و خلاصه کردن آن‌ها در بخش‌های مختلف سعی در ارائه کامل داشته ام. امید است که این رساله همانطور که انتظار دارم بتواند دایره المعارف کوچکی در راه ارائه آثار هنری خاص تر باشد .
كلمات كليدي : تصویر سازی ، فیکسیون، کودکان
تاريخ دفاع : 1396-10-26