بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960272846
نام و نام خانوادگي : ویدا جیلانچی
عنوان پایان نامه : چگونگی و کاربرد زیبایی شناسی در معماری خانه عباسیان(کاشان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریدون امیدی نقلبری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شادان کیوانی ,
چكيده : آنچه در اين پايان نامه به رشته تحرير درآمده بررسي چگونگي و كاربرد زيبايي شناسي در معماري خانه كويري دوره قاجار، موردي خانه عباسيان كاشان است و پرداختن به اين موضوع كه علي رغم تزئينات تجملي و وسعت بنا مي توان گفت معماري آن كاملا وجه كاربردي داشته است. استفاده بهينه از نور و انرژي خورشيدي، مسيرهاي آبي و حتي گچبري ها، همچنين موقعيت بنا و ... حائز اهميت است از اين لحاظ كه همه براي كاربرد بهتر بنا بخصوص در تمام فصول مي باشد.
كلمات كليدي : زیبایی شناسی، معماری، عباسیان، کاشان
تاريخ دفاع : 1398-04-05