بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001131
نام و نام خانوادگي : شهربانو کاویانی
عنوان پایان نامه : مطالعه ی تطبیقی فرم و محتوا در نقاشی های مکرمه قنبری و بیژن بهادری کشکولی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
کاترین چرخیان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : زهرا چیت ساز ,
چكيده : نخستین سوالی که در برخورد با آثار هنرمندان خودآموخته به ذهن خطور می کند قطعا این مهم است که این هنرمندان با توجه به اینکه مکتب ندیده اند و تحصیلات آکادمیک هنری ندارند چگونه دست به خلق چنین آثاری می زنند. آثاری که بسیار چشم نواز هستند و گویی هنرمندی آنها را خلق نموده است که به تمام اصول و قواعد خلق یک اثر تجسمی واقف بوده است و گویی این اصول به او از پیش آموخته شده است. نقاشان خودآموخته مانند مکرمه قنبری و بیژن بهادری کشکولی آثاری ساده و بی تکلف خلق می کنند که این سادگی و بی تکلفی در آثارشان باعث جلب نظر بسیاری از مخاطبان و منتقدان عرصه ی هنر شده است. اغلب آثار هنرمندان خودآموخته شباهت های بسیاری با یکدیگر دارد و در این پژوهش سعی بر آن می شود تا شباهت های آثار دو تن از هنرمندان مطرح این عرصه، مکرمه قنبری و بیژن بهادری از نظر فرم و محتوا مطالعه و بررسی شود. این هنرمندان با وجود خلق آثار بی نظیر متاسفانه آنگونه که باید شناخته نشده اند و این پژوهش به سبب شناخت هر چه بیشتر این هنرمندان انجام می شود. در این پژوهش سعی بر‌ آن می شود تا به ویژگی های مشترک فرمی ومحتوایی در آثار مکرمه قنبری و بیژن بهادری دست یابیم و محرک های اصلی شروع به خلق اثر هنری در این دو هنرمند را بشناسیم و آثار شاخص این دو هنرمند را از نظر فرم و محتوا مورد تطبیق، مطالعه و بررسی قرار دهیم تا از این طریق به اشتراکات مهم در آثار این دو هنرمند دست یابیم. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای می باشد و این امر با اتکا به مکتوبات موجود، کتاب ها ، مقالات و همچنین منابع اینترنتی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: مکرمه قنبری-بیژن بهادری کشکولی-فرم-محتو
كلمات كليدي : مکرمه قنبری-بیژن بهادری کشکولی-فرم-محتوا
تاريخ دفاع : 1398-04-22