بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940040600
نام و نام خانوادگي : آتنا رفعت
عنوان پایان نامه : کاربرد رنگ وتکنیک واهمیت آن در تصویرسازی کتابهای داستانی کودکان (گروه سنی الف).
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منصوره حبیبی ,
چكيده : پایان نامه حاظرکه شامل چهار فصل بوده به بررسی مبحث کاربرد رنگ وتکنیک و اهمیت آن درتصویرسازی کتابهای داستانی کودکان (گروه سنی الف)می پردازد.تصویردرکتابهای داستانی دروازه ای برای ورود کودک به قلمرو خیال انگیز رویاها و تخیلات است که نه تنها دنیای پیرامون را به کودک می شناساند بلکه به او می آموزدکه در نقاشی های خود چگونه ارتباط میان خط ها باعث ایجاد شکل و ارتباط میان رنگ ها به ایجاد حجم و واقعی جلوه دادن پدیده ها می انجامد. عنصر رنگ یکی از تاثیر گذارترین عناصر برروی خلاقیت فکری وذهنی کودکان و رشد تفکرآنان است ازرنگ میتوان همچون ابزاری در خدمت رشد فکری و خلاقیت کودکان استفاده کرد. دراین پژوهش همچنین به انواع تصویرسازی و تاریخچه مختصری از سابقه و قدمت تصویرسازی برای کودکان در ایران و سبک ها و تکنیک ها در کتابهای آموزشی وکتاب داستانی کودکان در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گرفت. موضوع مورد بحث موضوعی است که با توجه به کار کودک از لحاظ شکل رنگ فرم و هماهنگ با دیدگاههای مخاطب (کودکان گروه سنی الف)است و باید به این نکته توجه داشت که در دوران کودکی کودک نیاز دارد با محیط پیرامون خویش آشنا شود زیرا والدین و همچنین اشیای اطرافش مانند کتاب داستان(در موضوعات مختلف مطابق با سن کودک)شخصیت و بینش کودک را شکل می دهد و به خلاقیت ونوآوری ذهن پویای کودک کمک های شایان توجهی کرده ودر باروری و رشد ذهن و روح کودکان گام های بسیار بزرگی بردارد.
كلمات كليدي : رنگ ، تصویرسازی، کتاب های داستانی، کودکان
تاريخ دفاع : 1396-10-13