بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911073215
نام و نام خانوادگي : سولماز اسلامی نژاد
عنوان پایان نامه : بازتاب مقوله ی تنهایی انسان معاصر در آثار سینمایی نوری بیلگه جیلان و سهراب شهید ثالث: پژوهش تطبیقی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ميرعليرضا دريابيگي
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
چكيده : با توجه به پیچیدگی های زندگی مدرن و زندگی در جوامع صنعتی و رو به رشد یکی از مسائلی که افراد با آن به شدت درگیر شده و به آن دچار گشته اند مسئله ی تنهایی است. تنهایی را از دیدگاه های متفاوتی می توان بررسی کرد. عوامل جامعه شناختی، روان شناختی و فرهنگی هر کدام تعریفی از آن به دست می دهند. تأثیر هر کدام از این عوامل بر تنهایی، تآثیری انکار ناپذیر است. اما وقتی پای سینما به میان می آید موضوع متفاوت تر و پیچیده تر می شود. کارگردانان مطرح بسیاری چه به عنوان درونمایه ی اصلی و چه به عنوان موضوعات فردی به این مفهوم پرداخته اند. چگونه می توان تنهایی را به زبان سینما برگرداند؟ این سؤالی است که سهراب شهید ثالث و نوری بیلگه جیلان با آفریده های هنری خود به آن پاسخ گفته اند. گاهی با شیوه ای شبیه به هم و گاهی با شیوه ای متفاوت. چگونگی پرداختن به تنهایی در آثار این دو کارگردان و شباهت ها و تفاوت ها در نحوه ی پرداخت و سبک و سیاق و همچنین تنهایی ، انواع آن و عوامل مؤثر بر آن موضوعی است که این تحقیق به آن پرداخته است.
كلمات كليدي : انسان معاصر، آثار سینمایی، نوری بیلگه جیلان، سهراب شهید ثالث ، پژوهش تطبیقی
تاريخ دفاع : 1395-11-17