بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950081082
نام و نام خانوادگي : سمانه نیکو روان
عنوان پایان نامه : فرم و محتوا در آثار گوستاو کلیمت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین مرادنژاد ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسین اردلانی
چكيده : آنچه که در نوشتار حاضر فراهم آمده‌، به بررسی آثار گوستاو کلیمت هنرمند اتریشی که یکی ازبرجسته ترین نقاشان زمان خود بوده است‌، پرداخته شده است‌. درکارهای وی نماد ونشانه کارکرد اصلی را دارا ست‌. وی یکی از اعضای برجسته گروه انفصالی اتریش بود‌. با بررسی نقاشیهای کلیمت که یک نقاش نامدار تزئینی و دیواری بود‌، او به شیوه‌ای فوق العاده نمادین کار می‌کرد بیشترین شهرت او به خاطر رنگ طلایی است‌. در نقاشی‌های کلمیت موضوع زنی زیبا است با بدنی که در پارچه زربافت پنهان شده که تا سر حد ممکن به جهان بیرون چنگ انداخته است‌، آنچه این فیگور زیبا را به قابی هنری بدل می‌کند‌، تنها یک زیبایی فرمال نیست دراین راستا با بررسی نقاشی‌های کلیمت و اینکه هدفش از انتخاب طلا در کارهایش چه بوده که همواره قاب را در مقابل این ایده قرار می‌داده و اینکه این زیبایی از جنس ماده‌ای است که مازاد تاریخی را در دل خود حمل می‌کند .؟ روش بررسی اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی‌، تحلیلی است و اطلاعات و داده‌های تحقیق نیز به شیوه کتابخانه ایی (‌کتابها‌، مقالات‌، پایان نامه ها‌، اینترنت و مجلات تخصصی هنر‌) می‌باشد‌.
كلمات كليدي : فرم و محتوا، گوستاو کلیمت
تاريخ دفاع : 1398-03-20