بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519418
نام و نام خانوادگي : کورش عبدالله‎پور سرخی
عنوان پایان نامه : تهيه و اجرای سوئیت برای نوجوانان بر روی نغمه های موسيقی نواحی ايران برای پیانو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
چكيده : این مطالعه نشان می دهد که آهنگساز چگونه با نگرشی زیباشناسانه و طرح مسائل متعددی که فرایند تنظیم را مستلزم فعالیت پیچیده آهنگسازی ساخته و اهمیت بررسی این قالب موسیقیایی و یافتن صداهای متناسب با نغمه محلی به تبیین دستاوردی هنری رسیده است که هم حیاتی نو به نغمه محلی بخشیده و هم به عنوان یک اثر خلاقانه مستقل قابل مطالعه است وقالب تنظیم نغمه های بومی راه حل های جدیدی در فرهنگ موسیقی ایرانی عرضه نموده و از این طریق در عرصه موسیقی ملی رهیافت‎های نوینی ارائه کرده است. در این تحقیق ابتدا موسیقی فولکلوریک و تاثیر آن بر بعضی انواع موسیقی و اهمیت حفظ آن و سپس کلیات از موسیقی سازی و آوازی نواحی مورد بررسی قرار گرفت و سپس چند نغمه بومی ایرانی براساس ساختار نوازندگی و آهنگسازی پیانو در قالب فرم سوئیت تنظیم و اجرا شده است.
كلمات كليدي : سوئیت، نوجوانان، نغمه های موسيقی، ايران، پیانو
تاريخ دفاع : 0000-00-00