بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910639767
نام و نام خانوادگي : نیما آقاکریمی
عنوان پایان نامه : بررسی تحلیلی رابطه عنوان بندی (تیتراژ) با محتوای فیلم در آثار سینمایی دهه نود ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : همه ‌ساله آثار تلویزیونی و سینمایی متعددی در قالب فیلم‌های کوتاه و بلند زنده، نقاشی متحرک، عروسکی، مستند، سریال، و... در سراسر جهان تولید و به نمایش درمی‌آید که بدون در نظر داشتن ساختار، محتوا، مدت‌زمان، و فرمت ظاهری، وجه مشترک همه آن‌ها کم‌وبیش دارا بودن عنوان‌بندی (تیتراژ) آغازین و پایانی است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر طراحی و ساخت تیتراژ برای آثار تولیدی، نزد پدیدآورندگان و مخاطبین این‌گونه آثار به امری بدیهی بدل گشته است و این امر موجب شده تا سالانه صدها نمونه از اشکال مختلف عنوان‌بندی برای معرفی و تکمیل فیلم‌های تولیدی، طراحی و ساخته شود. به‌ویژه اکنون که رواج و گسترش تکنولوژی دیجیتال و به کار گیری نرم افزارهای پیشرفته هر ناممکنی را در سینما ممکن کرده، طراحی و ساخت عنوان‌بندی از تنوعی دوچندان برخوردار شده است. لذا با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مجموعه‌ مدون و جامعی برای معرفی انواع تیتراژ به‌ویژه با در نظر گرفتن ارتباط آن‌ با محتوای آثار سینمایی تدوین و ارایه نشده است، این پژوهش در نظر دارد ابتدا با نگاهی گذرا به تاریخچه شکل‌گیری عنوان بندی در سینما، به دسته‌بندی انواع عنوان بندی ازنظر تکنیکی و ساختار پرداخته و از این رهگذر ضمن تحلیل ارتباط عنوان‌بندی با محتوای فیلم‌های سینمایی با ذکر نمونه‌هایی از تیتراژهای به‌یادماندنی و ماندگار، ارتباط میان تأثیرگذاری و ماندگاری عنوان‌بندی‌های همسو با محتوای آثار شاخص سینمایی را در سطح ایران و جهان بررسی کند
كلمات كليدي : عنوان بندی، محتوای فیلم، آثار سینمایی
تاريخ دفاع : 1394-04-22