بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 94293100002
نام و نام خانوادگي : زهرا ياربّي
عنوان پایان نامه : ویژگی انیمیشن کودکان ناشنوا در دریافت مفهوم با تکنیک "کات اوت " (ساخت گروه سنی الف)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مجتبی الهیاری
چكيده : نقاشی، طراحی به کودکان ناشنوایان کمک می کند تا خودشان را ابراز کنند. رنگ و تصویر، بیش از هر چیز، ذهن بچه ناشنوا را متوجه خود می کند و در عین حال وسیله ای است که بچه ناشنوا بیش از هر چیز می تواند به خلق آن دست بزند. نقاشی های کودک ناشنوا در لحظه اول، فقط شکل ظاهری چیزی را نشان می دهند ولی اگر درست و به طور دقیق به آن نگاه کنیم، مجموعه ای از خط و رنگ و شکل را روی یک سطح معینی می بینیم که نشان دهندۀ یک واحد تمام است. کودک ناشنوا تجربه و طرز فکر خود را از روی واقعیت، با شکل ها و رنگ ها بیان می کند که نشان دهندۀ دید خود اوست. او سعی می کند بعضی چیزها را، که در نقاشی وجود ندارد، با بیان تعریف کند و نیز آنچه را که به نظرش مهم نیست، از نقاشی خود پاک کند. انيميشن روي فيلم، در سال هاي پاياني قرن نوزدهم زماني كه دوربين هاي فيلم برداري اوليه با دست به حركت در مي آمدند، متولد شد. طراحي در انيميشن، از مرحله استوري بورد تا طراحي كاراكتر هاو ديگر مراحل توليد ضروري است. به واسطه پيش طرح هاي رسم شده است كه، ايده هاي پيچيده، ساده مي شوند وكارنهايي سبك خود را مي يابد. چيزي كه فراموش شده، اين است كه انيميشن بياني اغراق شده از دنياي واقعي است. آن چه مورد نياز است تخيل وهويت فردي شماست كه در ديدگاه شخصي تان از اشيا محبوس بوده وفقط منتظر انتقال روي كاغذ است. پیش از توضیح تکنیک های انیمیشن، مهم است که تاکید کنیم کیفیت یک نما بسیار مهم تر از کیفیت تصاویر است. به همین دلیل علاقۀ من به نوشتن در مورد ویژگی انیمیشن کودکان ناشنوا در دریافت مفهوم با تکنیک "کات اوت "(گروه سنی الف) می باشد.
كلمات كليدي : انیمیشن، کودکان ناشنوا، کات اوت
تاريخ دفاع : 1396-10-26