بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940015382
نام و نام خانوادگي : مهسا هادی
عنوان پایان نامه : تأثیر علم آناتومی بر تصویر نگاره‌های آشوری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حبیب‌الله صادقی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اسدالله طبیب‌زاده
چكيده : تاثيرات طراحي از گذشته تاكنون كه تاثيراتي كه در روند آن در طول تاريخ ديده مي‌شود و چگونگي شكل گيري طراحي (علم آناتومي) در آثار برخي از هنرمندان كه توانستند به صورت دقيق و علمي بررسي كنند. چگونگي بررسي تاثيرات علم آناتومي بر آثار هنرمندان بزرگي چون لئوناردو داوينچي و وزاليوس. بررسي ويژگي‌هاي هنري همزمان با هنرهاي آشوري مانند (هنر ايراني- هنر فنيقي- هنر كلداني). اينكه آناتومي در آن زمان به صورت واقع گرا بوده يا سمبليستي بوده. بررسي داستان سامسون و دليله كه به چه زماني تعلق دارد و براي چه دوره زماني بوده است و اينكه آيا به دوره آشور مربوط مي‌شود و يا اينكه يك داستان رومي است. و همچنين بررسي و مقايسه‌ي علم طراحي در زمان‌هاي گذشته در دوره‌هاي آشوري و جامعه‌ي امروزي و بررسي شدت نياز به علم طراحي در جامعه‌ي امروزي و گذشته.
كلمات كليدي : علم آناتومی، تصویر نگاره‌های آشوری
تاريخ دفاع : 1396-04-28