بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911252253
نام و نام خانوادگي : آهو حسینقلی زاده نوین
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی چهره نگاری در نقاشی بعد و قبل از انقلاب 1390-1290خورشیدی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بهنام جلالی جعفری
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پایان نامه به بررسی تطبیقی چهره نگاری در نقاشی قبل و بعد انقلاب می پردازد . هنر چهره نگاری در دوره های مختلف تاریخی تحولات فراوانی داشته است . نقاشی پرتره که بخشی از هنرهای تجسمی محسوب می گردد، روایتگر و نشان دهنده ی چهره ی انسان در طول سالها تحول و فرهنگ و تمدن بشری بوده است. مسئله ی مورد بررسی در این پژوهش تطبیق چهره نگاری در نقاشی های دوره ی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن تا سال 1390 خورشیدی است. یعنی از زمان کمال الملک (1224 کاشان – 1319 نیشابور) تا انقلاب اسلامی ایران و بعد از انقلاب تا سال 1390 خورشیدی می باشد. و هدف آن بررسی تغییرات چهره نگاری و به عبارتی چگونگی تغییر در فرم ، رنگ و ترکیب بندی و تکامل نقاشی های این دو دوره می باشد. در ایران کمال الدین بهزاد (1445 -1535 م ) یکی از نگارگران ایرانی در مکتب صفویه است که به نقاشی تک چهره روی آورد. بیش از هرچیز واقع بینی و نگاه واقع گرایانه ی اوست . این واقع بینی به خصوص در تصویرهایی به چشم می خورد که صرفا جنبه ی درباری ندارد و نشان دهنده ی زندگی عادی و مردم معمولی است. شبیه سازی به تدریج از زمان صفویه آغاز شد و بعد از مدتی به ویژه در دوره ی اول و دوم قاجار پرتره کشیدن بسیار رایج شد و مورد توجه قرار گرفت. تنها از فتحعلی شاه تعداد بیست پرتره باقی مانده است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است . سوال مطرح شده که از اهمیت بنیادین برخوردار است ، این است که از زمان کمال الملک تا آخر دوره ی پهلوی چه تغییراتی در چهره نگاری بوجود آمده و تفاوت آن با چهره نگاری با دوره ی بعد از انقلاب در چیست ؟
كلمات كليدي : چهره نگاری، نقاشی، انقلاب، بررسی تطبیقی
تاريخ دفاع : 1394-11-25