بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940114727
نام و نام خانوادگي : پریسا ملاجعفر
عنوان پایان نامه : بررسی انتزاع و مینیمالیسم در تایپوگرافی معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
الهه پنجه باشی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی اصغر ایمان زاده چرندابي
چكيده : با توجه به عمر قریب به صد سال گرافیک و فراز و نشیب های آن بر اثر گذر زمان و ظهور و گسترش صنعت چاپ، عکاسی و رایانه، ایران نیز از عوامل متعدد برای مطرح کردن خود در سطح جهانی بهره جسته و جنبش های وارداتی را با فرهنگ و سنت خود همسو کرده و برای ارتقای سطح کیفی آن بهره برده است. جنبش مینیمالیسم یکی از جنبش های دهه 60 آمریکا محسوب می شود که با وقفه ای طولانی در دهه اخیر بر شیوه و طراحی ها تاثیر گذاشته است. بخش عمده رساله به بررسی مینیمالیسم در حوزه های مختلف طراحی گرافیک پرداخته است. این پژوهش مسئله تایپوگرافی مینیمالیستی را در دوران معاصر ، نخست به دلیل اهمیت آن و نیز فقدان اطلاعات لازم در مورد چگونگی شکل گیری دلایل تغییر رفتار طراحان با حروف سنتی و فونت های موجود و در نتیجه تغییر فرهنگ تصویری به سبک مینیمالیست بررسی می کند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از دو شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. با توجه به تاثیرات گوناگون جنبش مینیمالیسم در گرافیک ایران در این پایان نامه سعی شده به نوع نگرش و تاثیرات این جنبش در تایپوگرافی ایران در دوره معاصر پرداخته شود. کلید واژه: مینیمالیسم ،گرافیک، تایپوگرافی، کاربردی،معاصر
كلمات كليدي : مینیمالیسم ،گرافیک، تایپوگرافی، کاربردی،معاصر
تاريخ دفاع : 1397-06-17