بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930321135
نام و نام خانوادگي : زینب خانه زر
عنوان پایان نامه : بررسی و تحقیق پیرامون کاهش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان های مسکونی با توجه به سبک زندگی کاربر شهر تهران و ارائه راهکار در جهت استفاده بیشتر از انرژی های پاک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : علیرغم اینکه آثار مصرف بی رویه و نادرست سوخت های فسیلی در کشور ما کاملا مشهود است و این که این نوع سوخت ها منابع پایان پذیری هستند، مصرف آن ها هم چنان ادامه دارد و این نه به نفع اقتصاد کشور است و نه به نفع محیط زیست و نه افراد جامعه. هدف مهم در این پروژه ارائه راهکاری است تا به جای مصرف سوخت فسیلی در ساختمان ها بتوان از انرژی پاک که منبع تمام نشدنی و در دسترسی استفاده کرد و هم چنین با بهره بردن از انرژی خورشیدی که منبع مناسب انرژی تجدیدپذیر است بتوان نیاز یک ساختمان به انرژی را تامین کرد. این پژوهش به صورت توسعه ای انجام می شود و هم چنین تلاش بر این است تا از اهداف توسعه پایدار و طراحی سبز نیز استفاده شود.در پایان محصولی در نظر گرفته می شود که بتواند در کنار تامین انرژی ساختمان ، کاهش آلودگی های زیست محیطی را به همراه داشته باشد.
كلمات كليدي : سوخت های فسیلی، ساختمان های مسکونی، تهران، سبک زندگی
تاريخ دفاع : 1397-06-10