بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 91061272277
نام و نام خانوادگي : فاطمه براتی چمگردانی
عنوان پایان نامه : بررسی کارتون های مطبوعاتی در مجله MAD و بررسی کارتون های مشابه آن در ایران در مجله خط خطی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا کریمی مقدم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید عبدالهادی شبیری نژاد
چكيده : در این پژوهش ابتدا به بررسی پیشینه کارتون مطبوعاتی در غرب پرداخته شده و نگاهی گذرا به کارتون در سبک های مختلف شده و همچنین پیشینه کارتون مطبوعاتی در ایران، معنا و مفهوم کارتون مطبوعاتی و وضعیت کارتون اجتماعی و سیاسی منتقد در ایران در دوران گذشته تا معاصر بررسی شده است. قسمت اصلی این پژوهش، بررسی کارتون¬های مجله مد که مجله¬ای پر سابقه در عرصه کارتون مطبوعاتی در آمریکا است و همچنین بررسی کارتون¬های مطبوعاتی مجله خط¬خطی است که به معرفی تعدادی از کارتونیست های مجله مد و همچنین مجله خط¬خطی پرداخته شده است و نمونه هایی از کارهای آن ها بررسی شده است. در فصل آخر به مقایسه این دو مجله پرداخته شده است و تفاوت ها و شباهت های آنان مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر که از جستجو در پایگاه های اینترنتی، کتاب ها، مجلات، مقاله ها و مصاحبه انجام شده است، شاید قدمی در راه رشد و تعالی کارتون مطبوعاتی در ایران باشد با توجه به اینکه این مهم (کارتون مطبوعاتی) می¬تواند در ارتقاء سطح فرهنگ و دانش عمومی و حتی در حوزه سیاست و جامعه، تأثیرگذار باشد.کارتون مطبوعاتی، بر اساس اخبار مطبوعات و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور و ملتی، به تصویر کشیده می¬شود و چون ماهیت انتقادی دارد، از منظر دموکراسی و آزادی بیان، ابزاری ارزشمند و تأثیر¬گذار به حساب می آید و از خصلت های مهمی همچون داشتن نگاه انتقادی و ملی به مشکلات و ترویج انتقادپذیری در جامعه بهره¬مند است و به دلیل داشتن مخاطبان بیشمار، به طور همزمان چند نوع تأثیر بر مخاطب و جامعه می¬گذارد، هم به عنوان معرّف یک دوره تاریخی می¬تواند برای نسل های بعدی جنبه تاریخی و سندیت داشته باشد، هم در خدمت ترویج آزادی بیان و روحیه انتقاد پذیری در جامعه قرار می گیرد، هم می تواند از جنبه روحی، روانی برخوردار باشد و با ایجاد خنده هم در مردم و هم مسئولان ، موجب کاهش خشونت و تعصبات و نتیجتاً منجر به آشتی ملی در جامعه شود و این قابلیت را هم دارد که فرهنگ تصویری و بصری روزنامه خوانان را ارتقاء ببخشد. کارتونیست‌های در رسانه های بین المللی و کشورهای مهد دموکراسی در وضعیت کاملاًٌ متفاوتی با ایران هستند و رسانه‌های تصویری مانند کاریکاتور، کارتون مطبوعاتی و کمیک استریپ در این جوامع نقش مهمی در معادلات رسانه ای دارند.
كلمات كليدي : کارتون مطبوعاتی مجله MAD مجله خط خطی
تاريخ دفاع : 1394-06-29