بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496034
نام و نام خانوادگي : پیام اله یاری
عنوان پایان نامه : تحلیل و بررسی آثار برگزیده آگوستین باریوس مانگوره به لحاظ فرم آهنگسازی و تکنیک های به کار رفته در آنها
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : قطعاتی که توسط گیتاریست و آهنگساز برجسته آمریکای لاتین ، آگوستین باریوس مانگوره ضبط شده¬اند جزو منابع قابل دسترس برای درک و تحلیل موسیقی او می باشند. این آثار اطلاعات مهمی در مورد چگونگی اجرای این نوع موسیقی توسط باریوس و همچنین اجرای موسیقی توسط دیگر آهنگسازها را در بر دارند. این قطعات همچنین مثالی عینی از سبک اجرا در اوایل قرن بیستم هستند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی سبک اجرای باریوس است. جنبه¬های مختلفی از جمله ریتم، تمپو، آرتیکولاسیون، پورتامنتو، ویبراتو و دینامیک¬هایی که مورد استفادۀ او بودند مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. بعلاوه اینکه مشخصه¬های مربوط به سبک کلی اجرا در اوایل قرن بیستم نیز مورد بحث قرار گرفته است. مختصری نیز از سبک اجرای گیتاریست¬هایی نظیر میگوئل لیوبت، آندره سگوویا و هیتور ویلا لوبوس که با باریوس معاصر بودند ارائه شده است. جایگاه باریوس در بین موسیقیدانان و آهنگسازان آمریکای لاتین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این به دلیل سبک آهنگسازی وی و نوازندگی او به عنوان یک نوازنده ویرتئوز می باشد. این مطالعه بر روی سه قطعه "La Catedral"، "Vals Op.8, No.3" و "Un Sueno en la floresta" که توسط باریوس ساخته و ضبط شده-اند تمرکز دارد. اجرا، ساختار و همچنین پیش¬زمینۀ کارهای او مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، به مقایسۀ اجرای باریوس با آهنگ¬هایی که توسط گیتاریست¬های مدرن ضبط شده¬اند پرداخته شده است.
كلمات كليدي : آگوستین باریوس مانگوره، فرم آهنگسازی، تکنیک
تاريخ دفاع : 1397-08-19