بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 89091921900
نام و نام خانوادگي : فرناز پورمهدی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه ی متن و تصویر در داستان های کمیک استریپ
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امید ابراهیم
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
کیارش زندی
چكيده : كميك استريپ از زير مجموعه هاي هنرهاي مصور است كه داستان را به صورت مداوم همراه با تصاوير پي درپي دنبال مي كند. در اين مجموعه علاوه بر اهداف و بيان كلياتِ به صورت مختصري با نويسندگي و ساختارِ متن در كميك استريپ آشنا مي شويم. با توجه به گستردگي فضاي اين هنر و وجود سبك ها و شيوه هاي مختلف نگارش به لحاظ محتوايي، بررسي ساختمان متن در اين مجموعه تنها به عنوان معرفي و چگونگي آفريدن متنِ تخصصي براي كميك استريپ اشاره شده و وارد شدن به هريك از اين مباحث مي تواند عنواني كلي براي تحقيق و خلق پروژه اي جديد باشد. دكوپاژِ متن، مهم ترين نكته اي كه بايد در خلق كميك استريپ به آن توجه شود که مستقيما به آن پرداخته ایم.همچنين به پيوندهايي كه ميان كميك استريپ و ساير هنرها مانند تئاتر، سينما و تلويزيون برقرار است اشاره شده و آثاري كه در ارتباط با تلفيق هريك از اين هنرها با كميك استريپ پديدار گشته اند معرفي و مورد بررسي قرار داده شده اند. در فصل سوم به ويژگي هاي فني و ساختار فيزيكيِ كميك استريپ اشاره شده، ويژگي هايي كه شناخت آن ها مي تواند راه را از دست اندازهاي بسياري كه بر اثر نا آشنا بودن با مسير كاري براي هنرمندان پديد مي آيد، پاك كند و به انجام و پيش بُرد كار سرعت بخشد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تنها با آموزش كاربرد خط، نقطه، رنگ و نور و ساير عناصر بصري و كاربردي خلق يك اثر هنري خواه كميك استريپ باشد و يا هر اثر هنريِ ديگري، ميسر نمي شود. آنچه بسيار با اهميت و مهم به نظر مي رسد، تجربه اي است كه هنرمند در ميانه هاي راه و در انتها به دست مي آورد، به عبارتي ديگر تا هنرمند شخصاً رنگ را درهم نياميزد حسِ موجود در آن و فضاي اطرافش را لمس نخواهد كرد. با اين حساب ذكر آشنايي با ساختار فيزيكي در هر اثر هنري تنها به منزله ي وارد شدن به مسير است نه طي كردن آن. اما مورد ديگري كه در اين مجموعه به صورت مختصر و گذرا به آن پرداخته شده مسائل حاشيه ايي در اين هنر است كه در بررسی هنر کمیک استریپ کمتر به آن ها اشاره شده بود. مواردی همچون رابطه ی زن و کمیک استریپ و هنرهای مشابه با آن مانند گرافیک نوول و ... . و نهایتا پرداختن به مسئله ي تاثير كميك استريپ در آموزش و پرورشِ خلاقيت در كودكان و نوجوانان، نياز جامعه و جاي خالي اين هنر در فضاهاي آموزشي. نتایج حاصل از بررسی هنر کمیک استریپ این مسئله را روشن تر می سازد که برای رسیدن به یک مجموعه ی تصویری قابل قبول، در اولین گام نیازمند هنرمندی متخصص و مسلط بر امر نویسندگی برای کمیک استریپ هستیم و در این صورت است که پایه های تصویری هنر کمیک استریپ شکل می گیرد
كلمات كليدي : متن، تصویر، داستان، کمیک استریپ
تاريخ دفاع : 1391-11-15