بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940031516
نام و نام خانوادگي : سایه سمیعی
عنوان پایان نامه : مطالعه بر تصاویر خیال پردازانه در کتاب فارسی (خوانداری) کودکان دبستانی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دنیای کودکان دنیای بسیار جالب توجه و تامل است.. آنها به تمام پدیده ها و عناصر پیرامون شان با دقت و کنجکاوی می نگرند. زیبایی ها، محبت ها، حرکات، شور و شوق، کینه ها و بدی های طبیعت و محیط زندگی، همه و همه کودک را به تکاپو وامی دارد. بخشی از این تکاپو آن چیزی است که ما آن را با نام " هنر کودکان" یاد می کنیم مطالعه در آثار ترسیمی و نقاشی کودکان گویای آن است که ایشان برای مقاصد و افکار خود از رسم و نقاشی کمک می گیرند با این که کودک هنوز قادر نیست بنویسد و از لحاظ سخن گفتن نیز ناتوان است با اینحال می‌توانند افکار و تخیلات خود را به صورت نقاشی عرضه کنند .او به وسیله نقاشی ها حالات شخصی از جمله خوشی و غم و غصه را بیان می دارد. وی از حکایات و قصه ها و فیلم ها نیز الهام می‌گیرد و آن را در نقاشی خود منعکس می کنند. مجموعه وسیعی از ادبیات شاهد این مدعاست که بررسی نقاشی های کودکان به عنوان انعکاسی از فکر، احساس و درک کودک نظر بسیاری را جلب کرده و توجه آنان را برانگیخته است. هر نقاشی بازتابی از شخصیت خالق آن است و می توانند به همان آسانی که عوامل موثر بر شخصیت او را می نمایاند، قدرت ادراک او را هم نشان دهند. در این پژوهش کوشش شده است ابتدا هنر در دنیای کودکان بررسی و ارزیابی شود و همه جوانب آن مورد مطالعه قرار گیرد و سپس تصاویر خیالی کتاب فارسی کودکان در ادوار گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و نکات مثبت و منفی تصاویر شناسایی شود تا بتوان در مسیر بهتری برای ایجاد آثار خلاقانه و مورد پسند کودکان قدم گذاشت.
كلمات كليدي : تصاویر خیال پردازانه، کتاب فارسی، کودکان دبستانی
تاريخ دفاع : 1397-11-02