بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950277330
نام و نام خانوادگي : حسین حدیقه سرشت
عنوان پایان نامه : مطالعه تصویری روی جلدهای مجلات کودک و نوجوان دهه هشتاد و دو ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بهراد سلماسی
استاد مشاور () : ,
چكيده : طراحی و صفحه آرایی مجلات و نشریات مخصوص کودکان و نوجوانان، نقش مهمی در جذب و جلب آنان به این مجلات و در پی آن، افزایش میزان اشتیاق آنان به مطالعه و فراگیری بیشتر دارد. با گسترش و توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری چاپ و صفحه آرایی، طراحی صفحات جلد نشریات امروزه تاثیر زیادی در بحث جذب و فروش بالای این نشریات بر عهده دارد. در این تحقیق تلاش شده تا روند طراحی جلد مجلات مختص طیف سنی کودک و نوجوان در دهه 80 شمسی، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و سبک ها و الگوهای عملی در طراحی های این دهه را برای طیف کودک و نوجواندر این دهه مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که در بیشتر این مجلات و نشریات، عمده تلاش ها در حد تصاویر کودکانه و تا حدی کمیک، صورت پذیرفته و هدفمندی و برنامه ریزی های هوشمندانه و ناشی از شناخت روحیات، عواطف و احساسات این طبقه سنی، کمتر مد نظر طراحان جلد این مجلات در دهه 80 شمسی بوده است. واژگان کلیدی: مجلات و نشریات، کودک و نوجوان، دهه 80 شمسی، طراحی جلد.
كلمات كليدي : مجلات و نشریات، کودک و نوجوان، دهه 80 شمسی، طراحی جلد.
تاريخ دفاع : 1397-11-06