بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930348847
نام و نام خانوادگي : زهرا داودی
عنوان پایان نامه : بررسی نیازهای جمعیت مونث غیرمقیم در کلانشهرها که به منظور کار یا تحصیل به صورت موقت ساکن می گردند و طراحی ملزومات مرتبط با زندگی این قشر از جامعه جهت ارتقاء سطح کیفیت زندگی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار صامت حقیقی ,
چكيده : با توجه به افزایش مهاجرت های داخلی (از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و به ویژه کلانشهرهایی مثل تهران) لازم شد تا تحقیق و پژوهشی در زمینه بررسی نیازهای جمعیت مونث غیرمقیم در کلانشهرها که به منظور کار یا تحصیل به صورت موقت ساکن می گردند و طراحی ملزومات مرتبط با زندگی این قشر از جامعه جهت ارتقاء سطح کیفیت زندگی به عمل آید. هدف از این تحقیق بررسی میزان مهاجرت دختران،علل و انگیزه آنها از مهاجرت و در نهایت بررسی وضعیت سکونت آنها در مقصد منتخب بود. برای دست یافتن به این اطلاعات از اسناد و مدارک موجود در سازمان های آماری و مطالعه متون مرتبط و همچنین مشاهده میدانی (حضور یافتن در اینگونه فضاها) استفاده شد. بر اساس بررسی های انجام شده مهاجرت دختران به تهران روز به روز در حال افزایش می باشد. این امر موجب افزایش تقاضای این افراد برای محل سکونت مناسب می شود. مخاطبین این پژوهش با اهداف گوناگونی سکونت در این اقامتگاه ها را برمی گزینند پس این تحقیق مخاطبین وسیعی را دربر می گیرد (دانشجویان،افراد جویای کار،استقلال طلب،...)
كلمات كليدي : اقامتگاه - زندگی مجردی - دختران دانشجو - خانه¬های دانشجویی - خانه¬های بسیار کوچک - مبلمان مدولار
تاريخ دفاع : 1396-10-30