بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496001
نام و نام خانوادگي : آرش عبدالعظیمی
عنوان پایان نامه : وجوه اشتراک و افتراق تئاتر صحنه‌ای و تئاتر تلویزیونی و انواع تئاتر در تلویزیون و استفاده از ابزار و تکنولوژی در تئاتر و تئاتر تلویزیونی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سهیلا نجم
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه تئاتر نوین باید از تکنولوژی استفاده کند مانند (مالتی مدیا) و... ما به دنبال خلق سوپردرام هستیم پس تلویزیون می‌تواند زیبایی سمعی و بصری را به تصویر بکشد و مخاطبین میلیونی را در خود جای دهد، مردم ما کمتر به تئاتر تلویزیونی عادت دارند در حالیکه هر کسی که در هنر تصویری فعالیت می‌کند معتقد است تئاتر در ارتباط، موفق‌تر از دیگر هنرهاست. اگر تئاتر تلویزیونی خوب و با کیفیت ارائه دهیم مسلماًً بر مخاطب تأثیر می‌گذارد و متأسفانه تئاترهای تلویزیونی که در کشور تولید شده عامه پسند بوده است. اگر تئاترهای تلویزیونی عامه پسند ساخته شود این هنر می‌تواند جای خود را در تلویزیون به دست آورد. حیث فرهنگی تلویزیون و سینما وابسته به تئاتر است.
كلمات كليدي : تئاتر صحنه‌ای، تئاتر تلویزیونی، تکنولوژی
تاريخ دفاع : 1397-11-02