بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523648
نام و نام خانوادگي : علي مكرمي
عنوان پایان نامه : پژوهشي در رویکرد هنرمند به هنرمحیطی سبک چیدمان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اميد ابراهيم
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حافظ میرآفتابی ,
چكيده : تعاريف و تعابير گوناگوني از روند رشد و پيشرفت تكنولوژي و گسترش تفكرات اجتماعي به عمل آمده است. جهاني شدن و نحوه‌ي تحول عادات فرهنگي و هويت نيز تأثيرات قابل بررسي و جدي بر ما گذاشته‌اند. بخشي از تأثيرات به وجود آمده در گسترش فرهنگ و تحولات اجتماعي و سياسي مثبت قلمداد شده و لزوم به وجود آمدن اين پيامد در اركان اجتماعي بشري و همسويي انسانها براي درك و جذب و گفتگوي ما نيز بين فرهنگها به شدت احساس مي‌شود . اما در كنار آن تبعات و ناهنجاري‌هاي موازي نيز به وجود آمده كه در اين ميان اجتناب ناپذير است. هنر همواره راه حل‌هاي متنوعي در برخورد با اتفاقات و رويدادهاي بشری، در آستين داشته همیشه در كنار هنرمند و مخاطب، انتقال دهنده‌ي تفكر و فلسفه، روايت گر و هوشمند منتقد و بازدارنده، پرشتاب و هدايت گر رسالت خود را به انجام می رساند . در اين پژوهش به بررسي تأثير رسانه‌هاي هنری نوین، بر تحولات پر شتاب تكنولوژي و مخاطب، كه منطبق و هماهنگ با روزگار خود، با ذائقه‌اي متحول شده نسبت به مفاهيم و داده‌هاي محيطي تغيير مي‌كند ویا تغيير مي‌دهد، خواهم پرداخت از اين مجال استفاده كرده و به بررسي هنر محيطي، سبک چيدمان، ميزان تأثيرگذاري و تعادل آن با هنر گرافيك و گرافيك محيطي خواهيم پرداخت
كلمات كليدي : پژوهش، هنرمند، هنرمحیطی، سبک چیدمان
تاريخ دفاع : 1394-11-28