بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950451272
نام و نام خانوادگي : مرجان میعادفر
عنوان پایان نامه : « بررسی رابطه ی سه رکن هنر(خالق،مخاطب،اثر) از نظر هیدگر با رویکرد پدیدارشناسانه با تمرکز بر آثار مارینا آبراموویچ»
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسین اردلانی
چكيده : در این مقاله پرسش از چیستی سه رکن هنر ( خالق ، مخاطب ، اثر ) و نحوه ی رابطه و عوامل تاثیرگذاریشان بر یک دیگر، و انتخاب آثار مارینا آبراموویچ و بررسی جایگاه خالق و مخاطب در آثار وی؛ همچنین نظر هیدگر و پدیدار شناسی او در مورد مورد هنر تحت بررسی قرار گرفته است. کلید واژگان : خالق ،مخاطب ، اثر ، مارینا آبراموویچ ، هیدگر ، پدیدار شناسی
كلمات كليدي : خالق ،مخاطب ، اثر ، مارینا آبراموویچ ، هیدگر ، پدیدار شناسی
تاريخ دفاع : 1397-10-08