بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950052431
نام و نام خانوادگي : جعفر پاکروان
عنوان پایان نامه : تحلیل و بررسی آثار فرانسیس بیکن بر اساس نظریات زیگموند فروید
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : کاوه نامغ ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در بررسی حاضر تلاش کردم در قدم اول با نگاهی جستجوگرایانه اول جایگاه روانشناسی و روانکاوی را بازگو کنم و بعد از سراغ نظریات زیگموند فروید برم و با بررسی مسایل جنسی از دیدگاه او مسیرهایی را کشف کنم تا بتوانم در بستر آن چند اثر از فرانسیس بیکن را مورد تحلیل قرار بدهم. در این مسیر با مطالعه چند مقاله و کتاب از زیگموند قروید اول با دیدگاههای ایشان درباره ی نماد و سمبل های جنسی و رویاها و ضمیر ناخودآگاه و مسایل جنسی آشنا شدم و در ادامه با تطبیق آثار فرانسیس بیکن فضایی را بوجود آوردم که بتوانم نظریات فروید را در آن مورد بررسی قرار دهم. بدین ترتیب در فصل نخست اول با بررسی جایگاه روانشناسی.پیشینه ناخودآگاه و بعد از آن جنبه های متفاوت میل جنسی و تا خاطرات کودکی و روانکاوی هنری را بازگو کردم و در فصل دوم بیوگرافی فرانسیس بیکن را بیان کردم و با تکیه بر نظریات ژیل دلوز درباره ی جنبه های متفاوت آثار فرانسیس بیکن آنها را مورد تحلیل قرار دادم. سپس در فصل سوم با انتخاب سه اثر از فرانسیس بیکن و تطبیق دادن آنها با نظریات و دیدگاه های زیگموند فروید به تحلیل و بررسی ساختاری و مفهومی آن آثار پرداختم. کلمات کلیدی: فرانسیس بیکن – سمبل های جنسی – زیگموند فروید – ضمیر ناخودآگاه_ کودکی
كلمات كليدي : فرانسیس بیکن – سمبل های جنسی – زیگموند فروید – ضمیر ناخودآگاه_ کودکی
تاريخ دفاع : 1397-10-29