بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519411
نام و نام خانوادگي : آيدا ندافيان
عنوان پایان نامه : بررسي تطبيقي آثار هنرمندان حوزه‌هاي موسيقي و نقاشي از ديدگاه انتخاب موتیف در سده اخير
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : در این پایان‌نامه تلاش شده است تا به بررسی معنای موتیف وعناوین مرتبط و تطابق آن در برخی آثار هنرمندان حوزه های نقاشی و موسیقی در سده اخیر، پرداخته شود.بنابراین شناخت کلی از تاریخچه موسیقی و نقاشی، تعریف مدرنیسم و جایگاه آن در آثار هنری سده اخیر به موازات یکدیگر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، بررسی نقش جنبش‌های تاثیرگذاری مانند امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، آوانگارد و غیره در شکل‌گیری موتیف در این آثار، ما را به درک عمیق‌تری از تناسبات و اشتراکات آن‌ها در مقایسه با یکدیگر می‌رساند. به دلیل گستردگی مطالب، به انتخاب نمونه‌های برجسته‌ای از آثار برخی هنرمندان حوزه‌های موسیقی و نقاشی در سبک‌های عنوان شده اکتفا کرده و به طبقه‌بندی آن‌ها پرداخته و تلاش کرده‌ایم به تحلیلی جامع‌تر جهت دستیابی به مفاهیم مشترک و ردیابی موتیف و تطبیق آن در این دو وجه از هنر بپردازیم. به منظور شفاف‌سازی بیشتر، لازم می‌دانم اضافه کنم در دوران قبل از مدرنیسم، هنرمندان در حوزه‌های مختلف هنری مانند موسیقی و نقاشی، هم جهت با یکدیگر و گاه با تأثیر متقابل از هم، جهت جلب حمایت مردم تلاش می‌کردند، سبک‌ها به آرامی و در بازه زمانی طولانی‌تری دستخوش تغییر گردیده و این تغییرات متأثر از تحولات اجتماعی و سیاسی آن دوران بوده است. اما از شروع سده اخیر، سیر تغییرات در ابعاد گوناگون هنرها، منجر به افزایش تنوع سبک‌ها گردیده و همسویی و مشابهت آن‌ها را به حداقل رسانده است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده، سبک‌های نزدیک‌تر به هم با یکدیگر مقایسه شوند. در مجموع با توجه به پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق و بررسی تطبیقی آثار هنرمندان حوزه‌های موسیقی و نقاشی سده اخیر، از دیدگاه انتخاب موتیف، می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که هنرها با وجود تأثیرپذیری متقابلی که بر یکدیگر داشته‌اند، موتیف معنی مشخص و یکسانی در آثار هنرمندان این دو حوزه نداشته و در نتیجه از تعاریف متفاوتی از آن در سبک‌های مختلف برای مطابقت استفاده شده است.
كلمات كليدي : موسيقي، نقاشي، موتیف، هنرمند
تاريخ دفاع : 1397-10-03