بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950240918
نام و نام خانوادگي : نرگس خاجی
عنوان پایان نامه : بررسی گرافیک محیطی بیمارستان کودکان (مطالعه موردی تصویر سازی بخش‌های کودکان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید ادریس مستقیم
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سیدعبدالهادی شبیری نژاد
چكيده : زندگی در دنیای ارتباطات، هنرمندان را به آن داشته که مسائل و مشکلات ناشی از ارتباطات اجتماعی انسانها در محیط‌های مختلف را، به وسیله علایم، نشانه‌ها، فرمها و رنگها حل کنند. گرافیک محیطی نیز به عنوان شاخه ای از گرافیک، با استفاده از انواع رنگها، فرمها، نقشها و تصاویر می‌تواند به برقراری ارتباط با مخاطب، اطلاع رسانی و زیباسازی محیط بپردازد. محیط نیز از عمده‌ترین عوامل تاثیر گذار بر روی رشد آدمی می‌باشد و بی تردید کودکان نیز متاثر از محیط رشد خود خواهد بود، و در مهم‌ترین سالهای زندگی شان یعنی زمانی که پایه‌های رشد شخصیتی، ذهنی، جسمی و اجتماعی آنها شکل می‌گیرد نیازمند محیط‌هایی هستند که به طور کودکانه، ویژه آنها طراحی شود. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگترها، دنیایی پر از شادی با رنگهای زیبا، که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعدادهایش را داشته باشد. در این پژوهش به بررسی گرافیک محیطی ویژه کودکان پرداخته و از روش توصیفی، تحلیلی، کتابخانه ای و کاربردی استفاده شده است. تعریف گرافیک محیطی و عناصر آن، اهداف و اهمیت گرافیک محیطی، نیازها و ادراک کودک ویژگی گرافیک محیطی کودک (از لحاظ رنگ، تصویر، حجم) ، کاربرد، گرافیک محیطی در محیط‌های ویژه کودکان (مثل بیمارستان، پارک، اتاق کودک و مهد کودک) ، تاثیرات گرافیک محیطی در آموزش بد کودکان و در رفتار اجتماعی و.... از مسائلی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی:گرافیک محیطی، بیمارستان، تصویر سازی، عناصر گرافیک محیطی، روانشناسی کودک.
كلمات كليدي : گرافیک محیطی، بیمارستان، تصویر سازی، عناصر گرافیک محیطی، روانشناسی کودک.
تاريخ دفاع : 1397-11-09