بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950166148
نام و نام خانوادگي : روشنک عزیزی
عنوان پایان نامه : بررسی آثار نقاشان سوررئالیست قرن بیستم با رویکرد روانشناسی فروید
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : کاوه نامغ ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شخصیت هر فرد عمدتاً ساخته و پرداخته‌ی محیط اجتماعی و تأثیرات روانی حاصل از آن بر درونیات آدمی است. این گونه پژوهش خود را بر مبنای مبحث روانشناسی، ساختار روان، جامعه شناسی و بررسی چگونگی تأثیر جامعه بر روان و متقابلاً تأثیر تغییرات روانی بر هنر گذاشتم. در رابطه با هنر قرن بیستم، مدرنیسم و در پی آن سوررئالیسم و برخی هنرمندان این جنبش و سبک هنری مطالعه‌‌ای انجام دادم و به طور اخص به گوشه‌هایی از روانشناسی زیگموند فروید و تأثیرات عمیق تحقیقات علمی وی درباره‌ی روان و ارتباط آن با هنر و هنرمند پرداختم و در نهایت استنباط خود را از مطالعه‌ی این مطالب در پایان این پژوهش اعلام داشته‌ام. واژه‌های کلیدی: هنر قرن بیستم – سوررئالیسم – سالوادور دالی – رنه مگریت – روانشناسی – فروید.
كلمات كليدي : هنر قرن بیستم – سوررئالیسم – سالوادور دالی – رنه مگریت – روانشناسی – فروید.
تاريخ دفاع : 1398-02-18