بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940144626
نام و نام خانوادگي : آوا زاغی
عنوان پایان نامه : مطالعه ویژگی‌های ساختاری گروتسک در تصویرسازی معاصر اروپا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
هانیه شیخی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی اصغر ایمان زاده
چكيده : یکی از شیوه هایی که هنرمند برای بیان معضلات و مشکلات خود از آن بهره می گیرد، گروتسک است، واژه ای ایتالیایی متعلق به قرن 16 میلادی که به معنای مضحک، خنده آور و عجیب است. بررسی بستر و محیط شکل‌گیری گروتسک در ادوار و مکان‌های مختلف بیانگر نوعی وحدت و هماهنگی در مفهوم و ساختار آن است، می‌توان گفت که هدف گروتسک خنداندن نیست بلکه واداشتن به تفکر می باشد. هدف از انجام این پژوهش این است، تا با رجوع به یافته ها و مطالعات خود در ارتباط با شناخت بیشتر ویژگی های گروتسک و دلیل پر رنگ شدن حضور آن در آثار هنرمندان امروزی، این را یاد آور شویم، که با وجود الگوهایی که جامعه سرمایه داری ترویج می دهد، نیاز به اعتراض در آثار هنرمندان حس می شود و همچنین خلق دنیایی متفاوت از دنیای واقعی و شناخت زبانی برای نشان دادن زیبایی که زشت است، خنده ای که بغضی در پس آن قرار دارد و هنجاری که نمادی از بی ارزشی گشته است. نتایج بدست آمده از بررسی های گروتسک در تصویرسازی معاصر اروپا حاکی از آن است که این شیوه از بیان هنری به نوعی با ناسازگاری ها و مشکلات جامعه در ارتباط است و هنرمند به دلیل حساسیت بالا، این ناملایمات را با نوعی از عجایب نگاری بیان می کند، از آنجا که انسان ها همه از یک کهن الگو پیروی می کنند و ذات ما یکی است، می بینیم که در ساختار تصویری اکثر هنرمندان، عناصر شبیه به هم وجود دارد، البته به دلیل شرایط اجتماعی و شخصی، هر هنرمند بیان خاص و ویژه خود را دارد، همچنین می توان گفت که بسترهای شکل گیری آثار هنری در تمام ادوار تقریبا مشابه هم بوده و در جزئیات و شرایط حاکم بر آن سرزمین با هم تفاوت دارند. اين پژوهش به روش تاریخی، توصيفی، تحليلی است و به‌صورت کتابخانه‌ای، متن‌خوانی و فیش‌برداری صورت گرفته و برای نتيجه و تعریف نهايی به تحليل داده ها پرداخته شده است، ارائه آثار تصويری از کتاب‌های مرجع و مقاله های هنری و سایت های معتبر است. واژگان کلیدی : تصویر و تصویرسازی- گروتسک- تصویرسازی معاصر
كلمات كليدي : تصویر و تصویرسازی- گروتسک- تصویرسازی معاصر
تاريخ دفاع : 1397-06-21