بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930436644
نام و نام خانوادگي : الهام حامدي بزاز
عنوان پایان نامه : مطالعه هويت‌سازي ايراني ويترين فروشگاه‌هاي مد با هدف جذب مخاطب
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
معصومه اميراينانلو
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سیدمهدی نورانی ,
چكيده : شهر به عنوان بستر شکل گیری جامعه ونمایشگاه معرفی افکار مردم ان نقش مهمی را در ( هویت ملی )ایفا میکند. با کشف و ارتقاء هویت شهری مزایای زیادی در رابطه با جذب مخاطب می توان بدست اورد ، به عبارتی انچه که شهر را میسازد ، ساختمان ها عظیم و پارک ها نیستند . بلکه مردم خود شهر هستند ،که با تمام سلایق و ویژگی ها منحصر به فردخود در حقیقت شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شهروندان با ایجاد زیبای بصری برای نیاز های خود اهمیت دارد و نیاز به تناسب و معیارهای زیباشناسانه دارد.این تحقیق با گذر از مسئله نیاز شهروند و هنرمند به شناخت عناصر بصری در ساختار ویترین و هویت سازی شهری،با روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای و میدانی ،هویت شهری را از طریق تمرکز بر روی شناخت عناصر سازندگان ، هم از جنبه نظری و ه مطالعه موردی در شهر جستجو کرد.در نتیجه موفق موفق به یافتن کارکرد فرهنگی بهتری از ویترین فروشگاه برای جذب مخاطب گردید. در روند مطالعات موردی ، تحلیل ان نمونه ها ، انواع دلالت های مانی و دیگر عناصر شهری که دارای معنا و در ارتباط با دیگر عناصر هویت سازی میباشند به صورت الگویی منسجم توجه شد. واژگان کلیدی : هویت سازی ، ویترین سازی ، مخاطب ، شهر ، جامعه شهری
كلمات كليدي : هویت سازی ، ویترین سازی ، مخاطب ، شهر ، جامعه شهری
تاريخ دفاع : 1395-10-07